Vukasic surname, Dalmatia

Peppe Pop
Added
by
Istrazivajuci i prateći seobe naroda na prostorima AustroUgarske,Mletacke Republike i Turske(pišem o Balkanu) pošto su oni bili vlasto držci tih predela.Formiranjem Zetske države na teritoriji sadasnje Crne Gore i Dalmacije i podpadanjem tih delova pod Osmanlije narod sa tih prostora se kretao-bežao uz granice Mletačke republike ,Bosne i tu se počinje pojavljivati naše prezime .Uz taj koridor bežeći od najezde turaka narod je bežao prema Austrougarskoj da bi im oni pružili zaštitu od turaka,tako da smo se pojavili čak u Žumberečkim planinama,u kasnijim periodima smo se raselili po celom svetu i spustili prema našim vekovnim ognjištima brdovitim krajevima Dalmacije.
Write a comment

People in this story

Tags for this story