Axhanela Family History & Genealogy

Find Axhanela records

Find birth, death, marriage, military, and other Axhanela records at Ancestry.com.

Search for Axhanela records

Axhanela Surname History

According to the word of mouth, or more specifically the senior members of the  extended Axhanela family, the founder of this surname was a gentleman by the name of 'Nela', addressed by others with 'axha' (pronounced roughly as 'aja'), an Albanian word used as a polite address or to show respect for elderly or meritorious members of the community. Hence,  his descendants took  his meritorious title or 'axha' and his name ( 'Nela')  and combined  them into a surname.


Hence, Axhanela  = Axha+Nela.


Prior to that, as the oral history of the family  has it, Nela's surname was Canhasi, formed  a few hundred years ago, and the Canhasi's themselves are believed to have originated from the famous Albanian clan of Krasniqi.


 

Leave a message to start a discussion about the Axhanela family with other users.

Axhanela Discussion

Write a comment

Axhanela Country of Origin, Nationality, & Ethnicity

The Axhanela family originally comes from the Kosovan town of Gjakova, but these days their descendants reside in many different parts of the world, including Bosnia and Herzegovina, where they adopted the spelling to the Slavonic one (Adžanela) in order to preserve the original Albanian pronunciation, and Australia, where the descendants  of the Bosnian  branch of the family (Adžanela) migrated in the past few of decades. Traditionally they have been educators, craftsmen, landowners and artists, traditional occupations of the inhabitants of Gjakova. Axhanela is an Albanian surname. In other words, the founders of  the surname were of Albanian ethincity, although  the surname today encompasses many different ethnicites. Some descendants of this family that moved  to Bosnia and Herzegovina almost a hundred years ago adopted the surname  to the slavonioc alphabet (Adžanela and Adžanelja) in order to  have their Bosnian countrymen propounce the surname as it should sound in Albanian (pronounced roughle as: 'aja:nelya').  Furhermore, the descendants of the Bosnian branch of the family that moved to  Australia  some decades ago  adopted the  Adžanela to the English aphabet, hence Adzanela.

Axhanela Meaning & Etymology

Axhanela is an Albanian surname composed of two words - 'axha', an Albanian  word for (paternal) uncle, used among Albanians as a polite address or one of the ways to address elderly or the meritorious members of the community, and  the personal name 'Nela'. Hence, Axha + Nela = Axhanela. In Albanian language the noun endings change depending on the article, for example, 'axhë' = indefinite article form, 'axha' = definite article  form; 'Nelë' = indefinite, 'Nela'=definite;  'Lekë' = indefinite , 'Leka' = definite article form,  etc. Given that the most common form of this surname is 'Axhanela' (the indefinite form being 'Axhanelë'),  it is plausible to conclude that the name of the founder of this surname, "uncle Nela",  was  not 'Neli', the indefinite form of which is 'Nel' (like  that of  Albanian name 'Pal', for example) but 'Nela,  the indefinite form being 'Nelë. There is in fact only one version of this surname which is not Axhanela , and that is 'Adžanel' (borne by one of the few Bosnian-residing branches of the family), but the latter does not follow the typical Albanian  surname  structure, as it does not have a vowel  or  letter 'j'  at the end (some typical Albanian surnames include: Bardhi, Guri, Gjeka, Gjekaj, Gjoka, Gjokaj, Kryeziu, Lleshi, Mali, Malaj, etc.). ______________________ ALBANIAN Axhanela është një mbiemer shqiptar që përbehet nga dy pjesë/fjalë: 1. 'Axha' (një nga versionet shqiptare të fjalës Turke 'amca'-lexohet 'amxha', do thotë 'ungj'; që sot së bashku me fjalet me origjinë Turke  'xhaxhi' apo 'xhai' në gjuhën shqipe përdoret  shumë më shpesh sesa fjala e vjetër shqiptare 'ungj';), dhe 2. 'Nela', që supozohet të ketë qënë nofkë e paraardhësit të brezit që quhej 'Zejnel'. Pjesa 'nela'  ne mbiemrin 'Axhanela' është  nofkë në trajten e shquar, kurse në trajten e pashquar është 'nelë'. Sikur nofka e Zejnelit të ishte  'nel' (në trajtën e pashquar; ne trajten e  shquar  'neli' , sipas modelit 'Pal'-'Pali') athere mbiemri do ishte "Axhaneli". Në bazë të faktit që pothuajse të gjithë mbajtësit e këtij mbiemri mbajnë versionin me mbaresen 'a' ne fund, qoft ai i shkruar ne gjuhen shqipe,  'Axhanela', qoft ai  i shkruar  me shkronja sllave, Adžanela, apo i anlicizuar Adzanela, vijon që  nofka e paraardhesit te brezit ne trajten e pashquar  ishte  'nelë',  (sikur 'Lekë' ne trajten e pashquar - 'Leka' ne trajten e shquar, apo 'hoxhë'-'hoxha'), dhe jo  'nel' (sikur 'Pal' ne trajten e pashquar, dhe 'Pali' ne trajten e shquar). Sidoqoft, të gjitha versionet e këtij mbiemri që mbarojnë me zanore apo me shkronjen 'j' , Axhanela, Adžanela, Adzanela, Axhaneli, apo të supozojmë edhe Axhanelaj (që nuk ekziston në këtë version) kanë formen tipike mbiemrash shqiptar, mëqë, siç u tha më parë, mbarojnë me zanorë, qoft 'a',  qoft 'i', apo qoft edhe me shkronjen 'j'. Nga ana tjeter, një version i mbiemrit që ekziston sot në formen e sllavizuar, 'Adžanel', nuk është në formën tipike të mbiemrave shiptar sepse nuk mbaron me zanore, as me shkronjën 'j'. Persa i përket domethënies së këtij mbimeri, Axhanela në fakt është  një  shembull adresimi të vjetër shqiptar me të cilin shqiptaret  u  tregonin rrespektin  personave  të moshuar apo të merituar në komunitetin e tyre vendor (psh. "Axha Nelë", "Axha Bardh", "Axha Pal" etj.)

Axhanela Family Tree

Find Axhanela records

Find birth, death, marriage, military, and other Axhanela records at Ancestry.com.

Search for Axhanela records

No one from the Axhanela community have added genealogies to the Axhanela family tree.

Famous People named Axhanela

Fahri Axhanela, a cartoonist from Kosovo

Click here to add your own famous Axhanelas.

Axhanela Pronunciation & Spelling Variations

As the descendants of the wide Axhanela family are found today among many different cultures, the spelling may vary depending on the country of residence. Hence, those  who have been residing  in the Slavonic speaking areas  have  adopted  the spelling of their surname to Slavonic alphabet in order to preserve the proper pronunciation of the surname (pronounced roughly as: aja: nelya), so their surname is written  like Adžanela and Adžanelja. The descendants of those  Adžanela family members who moved to the English speaking world, where  the Slavonic letter "ž" ( in "dž") does not exist, had their surname transformed into  Adzanela, such as brothers Denis and Mirsad Adzanela, two of Brisbane's leading baristas, and the owners of the Capri Coffe/Bar,  to name a few.

Find Axhanela records

Find birth, death, marriage, military, and other Axhanela records at Ancestry.com.

Search for Axhanela records