Gelazius Family History & Genealogy

Find Gelazius records

Find birth, death, marriage, military, and other Gelazius records at Ancestry.com.

Search for Gelazius records

Latest Gelazius photos

These photos were uploaded by members of the Gelazius community on AncientFaces.

Gelazius Surname History

1422 m. Vytautas Didysis rašte Žemaitijos seniūnui Mykolui Kęsgailai  14 Platelių bajorų dovanoja veldamus,tame tarpe bajorui Gelažiui/Gieložiu/ veldamą Molsulą.......A.W.K T.24p.404 Akty o bojarach........tai galėjo būti Deltuvos kunigaikščio Rumbaudo Valimantaičio kariaunos,1409 m.atvykusios į Žemaitiją malšintį žemaičių sukilimo,bajorai kariai.........Deltuvos žemėje,prie Veprių teka upelis Gelažė........Lietuviškosios Enciklopedijos 8t.1940 m.daviniais Gelažių pavadinimą turėjo 7 vietovės Panevėžio,Šiaulių,Vilniaus apskr.vienkiemis Veprių valsčiuje......XVIamž. inventoriuose Pašaltuonio vaitystėje/šalia Gaurės/ minimas Gelažaičių km. Atkurto Lietuvių - prusų žodyno 2007 /Mikkels Klussis/ reikšmė GELAŽ -geležis........analogija ir jotvingių kalboje                                                         Užnemunės,Pakuonio parapijos seniausi daviniai apie 1798 m.Girininkuose mirusį Georgi Gialaži ,šios šakos Gelažiai gyveno Girininkų,Kebliškių,Vainatrakio kaimuose ...............Gelažiai nuo Girininkų,Margininkų užsimena apie savo prosenelių bajorišką kilmę                             Ilgaamžis iš Kebliškių km. Kazimieras Gelažius /mirė 2012 turėdamas 104 metus/ prisiminė kad protėviai ,apsiginklavę dalgiais,dalyvavo 1863m.sukilime .........šios šakos Gelažiai XVIII -XIX amž. gyveno Pakuonio apylinkėse,taip pat šalia Pažėrų mst. Kauno apskr.

The family history of the Gelazius last name is maintained by the AncientFaces community. Join the community by adding to to this genealogy of the Gelazius:

 • Gelazius last name meaning & etymology
 • Gelazius spelling & pronunciation
 • genealogy and family tree

Edit this page

Leave a message to start a discussion about the Gelazius family with other users.

Gelazius Discussion

Write a comment

Gelazius Country of Origin, Nationality, & Ethnicity

pavarde kilusi iš Lietuvos /Lithuania/ Europa..............matomai nuo žodžio  geležis /ferriferous , iron / , tarmiškai  GELAŽ   galimi protėviai jotvingiai atsikėlę į  Suvalkiją,Šiaulių ir Panevežio kraštus po kryžiuočių invazijos ..........        dabar gyvena Aukštaitijoje,Šiaulių krašte,Suvalkijoje apie Pakuonį ,Kauno mieste........ tautybė lietuviai   Lietuva /Lithuania/    turi Lietuvos,JAV,UK pilietybes

Gelazius Meaning & Etymology

No one has submitted information on Gelazius meaning and etymology. Add to this section

Gelazius Life Expectancy

According to our database of 12 people with the last name Gelazius that have a birth and death date listed:

Life Expectancy

79.6
years

Gelazius Family Tree

Find Gelazius records

Find birth, death, marriage, military, and other Gelazius records at Ancestry.com.

Search for Gelazius records

Famous People named Gelazius

pagal archeologo Vitkevičiaus versiją Vilniaus ,kaip Lietuvos CENTRO, augimui įtaką darė atsikėlėliai iš kitų etnografinių rajonų,kaip ir jotvingių kariauna priversta palikti savo tėvoniją,išplatinę savo vadų kremacijos paprotį Šventaragio slėnyje, ..............

Click here to add your own famous Gelaziuses.

Most Common Gelazius First Names

According to our database of 16 people with the last name Gelazius that have a first name listed, these are the most common first names:

 • Bronius 12.5%
 • Zenonas 6.3%
 • Stefania 6.3%
 • Constance 6.3%
 • Rokas 6.3%
 • Alvydas 6.3%
 • Bruno 6.3%
 • Vladas 6.3%
 • Antanina 6.3%
 • Antanas 6.3%
 • Helen 6.3%
 • Julius 6.3%
 • Prudence 6.3%
 • Alfonsas 6.3%
 • Petras 6.3%

Gelazius Pronunciation & Spelling Variations

No one has added information on Gelazius spellings or pronunciations. Add to this section

Find Gelazius records

Find birth, death, marriage, military, and other Gelazius records at Ancestry.com.

Search for Gelazius records