Share 
Bronislawa Maslinska - Garczynska (1889-1974) Garczynska family photo
Karol Maslinski
Added
by

Bronislawa Maslinska - Garczynska (1889-1974)

Bronislawa Maslinska - Garczynska of Poland

Write a comment
Photo taken at Poland
Bronislawa Maslinska - Garczynska (1889-1974)

Bronislawa Maslinska - Garczynska

Mini-biography
Born: unknown
Died: unknown
Also in this photo: Bronislawa Maslinska - Garczynska