Gertie Lula Alice Dake Rayborn Dake family photo
William Rayborn
Added
by

Gertie Lula Alice Dake Rayborn

Gertie Lula Alice Dake Rayborn in her kitchen at 734 South Oswego, Tulsa, OK about 1955.

Write a comment
Photo taken at House on Oswego Avenue, Tulsa, Tulsa, Oklahoma USA on