Jan Maslinski (1901-1980) Maslinski family photo
Karol Maslinski
Added
by

Jan Maslinski (1901-1980)

Jan Maslinski 'Plichta' born 1901, died 1980

Write a comment
Photo taken at Parzeczew, Poland on