Obituary of Robert Lee Seitz of Eldorado, OK Seitz family photo
JoJan Nunley
Added
by

Obituary of Robert Lee Seitz of Eldorado, OK

Obituary of my paternal grandfather, Robert Lee Seitz, of Eldorado, Jackson County, Oklahoma.

Write a comment
Photo taken on
People in this photo