Photo Details

in USA

Comments

Tumua Lefatia Fatia Aufotu aka Lefatia Aufotu. DOB:August 17, 1914. POB:Sailele, Aoa, AM>Samoa. Died:February 19, 1991 Honolulu, Hawaii.One and Only Daughter: Matalua Lefatia Anthony Sagapolutele. Two Sons: Faafetai Aufotu Lefatia and Faamanu Faalogo Lefatia. Toalua Lefatia mother of his only daughter(Matalua). Viga (Vina) Iloa Fiame Mother of his two sons (Faafetai and Faamanu).Grandfather of the Late Pio Atika Sagapolutele.Grandchildrens: Lawrence Sagapolutele,Linus,Louis,Matalua,Willie Lefatia,Paulo,Ahkiong,Fatia,Elsarina,Faafetai Jr.,Christopher,Faamanu,Tumuatasi,etc.......
Jan 23, 2012 · Reply
Tumua Lefatia Fatia Aufotu aka Lefatia Aufotu. DOB:August 17, 1914. POB:Sailele, Aoa, AM>Samoa. Died:February 19, 1991 Honolulu, Hawaii.One and Only Daughter: Matalua Lefatia Anthony Sagapolutele. Two Sons: Faafetai Aufotu Lefatia and Faamanu Faalogo Lefatia. Toalua Lefatia mother of his only daughter(Matalua). Viga (Vina) Iloa Fiame Mother of his two sons (Faafetai and Faamanu).Grandfather of the Late Pio Atika Sagapolutele.Grandchildrens: Lawrence Sagapolutele,Linus,Louis,Matalua,Willie Lefatia,Paulo,Ahkiong,Fatia,Elsarina,Faafetai Jr.,Christopher,Faamanu,Tumuatasi,etc.......
Jan 23, 2012 · Reply
Tumua Lefatia Fatia Aufotu aka Lefatia Aufotu. DOB:August 17, 1914. POB:Sailele, Aoa, AM>Samoa. Died:February 19, 1991 Honolulu, Hawaii.One and Only Daughter: Matalua Lefatia Anthony Sagapolutele. Two Sons: Faafetai Aufotu Lefatia and Faamanu Faalogo Lefatia. Toalua Lefatia mother of his only daughter(Matalua). Viga (Vina) Iloa Fiame Mother of his two sons (Faafetai and Faamanu).Grandfather of the Late Pio Atika Sagapolutele.Grandchildrens: Lawrence Sagapolutele,Linus,Louis,Matalua,Willie Lefatia,Paulo,Ahkiong,Fatia,Elsarina,Faafetai Jr.,Christopher,Faamanu,Tumuatasi,etc.......
Jan 23, 2012 · Reply
Tumua Lefatia Fatia Aufotu aka Lefatia Aufotu. DOB:August 17, 1914. POB:Sailele, Aoa, AM>Samoa. Died:February 19, 1991 Honolulu, Hawaii.One and Only Daughter: Matalua Lefatia Anthony Sagapolutele. Two Sons: Faafetai Aufotu Lefatia and Faamanu Faalogo Lefatia. Toalua Lefatia mother of his only daughter(Matalua). Viga (Vina) Iloa Fiame Mother of his two sons (Faafetai and Faamanu).Grandfather of the Late Pio Atika Sagapolutele.Grandchildrens: Lawrence Sagapolutele,Linus,Louis,Matalua,Willie Lefatia,Paulo,Ahkiong,Fatia,Elsarina,Faafetai Jr.,Christopher,Faamanu,Tumuatasi,etc.......
Jan 23, 2012 · Reply
Tumua Lefatia Fatia Aufotu aka Lefatia Aufotu. DOB:August 17, 1914. POB:Sailele, Aoa, AM>Samoa. Died:February 19, 1991 Honolulu, Hawaii.One and Only Daughter: Matalua Lefatia Anthony Sagapolutele. Two Sons: Faafetai Aufotu Lefatia and Faamanu Faalogo Lefatia. Toalua Lefatia mother of his only daughter(Matalua). Viga (Vina) Iloa Fiame Mother of his two sons (Faafetai and Faamanu).Grandfather of the Late Pio Atika Sagapolutele.Grandchildrens: Lawrence Sagapolutele,Linus,Louis,Matalua,Willie Lefatia,Paulo,Ahkiong,Fatia,Elsarina,Faafetai Jr.,Christopher,Faamanu,Tumuatasi,etc.......
Jan 23, 2012 · Reply
Write a comment