Topias Soulik Family, Micronesia, 1968

Photo Details