Newton & Ella Alton Alton family photo

Newton & Ella Alton

Taken in .

Newton and Mary Ella Hill Alton of Parkersburg WV.

Newton and Mary Ella Hill Alton of Parkersburg WV.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo