John Thomas Harman on motorcyle

John Thomas Harman on motorcyle

Taken in .

John died in 1933 near Hedley, Texas. His wife was Era Estelle Montgomery.

John died in 1933 near Hedley, Texas. His wife was Era Estelle Montgomery.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·