Roger E Amundson - Thomas Amundson family members

Browse Amundson family biographies from Roger E Amundson through Thomas Amundson.

Roger E Amundson - Thomas Amundson

Bio
c. 1928 - Unknown
Bio
May 1, 1924 - Sep 25, 2009
Bio
Jun 15, 1953 - Aug 11, 2003
Bio
Jan 16, 1936 - Apr 25, 2007
Bio
c. 1918 - Unknown
Bio
Jan 5, 1916 - October 1968
Bio
c. 1926 - Unknown
Bio
Jan 30, 1923 - Oct 7, 1997
Bio
Jun 16, 1906 - April 1984
Bio
Sep 13, 1936 - Jan 6, 2000
Bio
Mar 28, 1932 - Dec 2, 2012
Bio
May 8, 1925 - January 1986
Bio
c. 1925 - Unknown
Bio
Dec 2, 1931 - Mar 16, 2005
Bio
Mar 24, 1962 - Aug 30, 1996
Bio
Dec 13, 1944 - Jun 7, 2009
Bio
Mar 10, 1937 - Dec 2, 1992
Bio
Dec 31, 1930 - Feb 25, 2000
Bio
c. 1949 - Unknown
Bio
Dec 6, 1931 - Nov 16, 2001
Bio
Sep 18, 1943 - Feb 23, 1997
Bio
Aug 6, 1928 - September 1981
Bio
Dec 24, 1945 - Mar 15, 2010
Bio
c. 1901 - Unknown
Bio
May 13, 1901 - April 1986
Bio
Aug 11, 1880 - January 1966
Bio
May 8, 1898 - Oct 12, 2001
Bio
Jun 19, 1936 - Mar 11, 1999
Bio
Dec 25, 1891 - October 1989
Bio
Jun 29, 1901 - Aug 26, 1994
Bio
Feb 12, 1899 - July 1979
Bio
Sep 8, 1917 - Nov 29, 1999
Bio
Sep 11, 1907 - October 1973
Bio
Jan 29, 1920 - Oct 25, 2007
Bio
Jul 1, 1920 - May 18, 2001
Bio
Jan 17, 1921 - Feb 14, 1998
Bio
Jan 16, 1892 - October 1976
Bio
Mar 4, 1922 - January 1990
Bio
Apr 11, 1922 - June 1977
Bio
Aug 17, 1950 - Jan 24, 2009
Bio
Mar 25, 1882 - June 1971
Bio
May 25, 1933 - Dec 28, 2007
Bio
Nov 30, 1923 - May 10, 2003
Bio
Sep 27, 1903 - May 4, 1989
Bio
Feb 25, 1917 - Mar 28, 2007
Bio
Jun 24, 1924 - May 13, 2007
Bio
Feb 23, 1893 - December 1969
Bio
Apr 10, 1895 - September 1965
Bio
Nov 17, 1895 - November 1962
Bio
Sep 17, 1898 - January 1971
Bio
Dec 16, 1906 - Jun 12, 1992
Bio
Jun 18, 1915 - Oct 26, 1989
Bio
Jun 28, 1928 - Oct 15, 1995
Bio
Apr 6, 1926 - Aug 7, 2003
Bio
Feb 3, 1970 - Apr 23, 1998
Bio
Aug 31, 1932 - Jan 4, 1994
Bio
Dec 10, 1911 - Jan 31, 1997
Bio
Nov 6, 1910 - August 1981
Bio
Sep 13, 1912 - Dec 1, 1997
Bio
Unknown - Unknown
Bio
Jun 12, 1921 - Feb 1, 2009
Bio
Jun 23, 1912 - Dec 1, 1974
Bio
Jul 5, 1930 - Oct 22, 1998
Bio
Sep 14, 1908 - January 1982
Bio
Jan 11, 1904 - February 1986
Bio
May 15, 1948 - July 1978
Bio
Oct 28, 1910 - July 1987
Bio
Jul 29, 1898 - May 1985
Bio
Oct 9, 1897 - June 1982
Bio
Jan 23, 1908 - Oct 17, 1995
Bio
Sep 21, 1933 - Jul 1, 2011
Bio
Jul 3, 1939 - Dec 29, 2001
Bio
Sep 11, 1918 - Mar 25, 2010
Bio
May 20, 1924 - Oct 6, 2007
Bio
Jul 28, 1918 - Jul 23, 2009
Bio
Nov 9, 1921 - Feb 12, 2005
Bio
May 14, 1928 - March 1995
Bio
Nov 14, 1924 - Apr 13, 1990
Bio
Sep 6, 1956 - Feb 15, 1992
Bio
Feb 4, 1966 - September 1995
Bio
Oct 20, 1903 - April 1986
Bio
Jan 23, 1903 - Jun 22, 1998
Bio
c. 1953 - Unknown
Bio
Mar 12, 1892 - February 1986
Bio
Mar 29, 1890 - July 1963
Bio
Jan 18, 1929 - Oct 27, 1995
Bio
c. 1929 - Unknown
Bio
c. 1929 - Unknown
Bio
c. 1929 - Unknown
Bio
Unknown - Mar 3, 1945
Bio
Mar 13, 1902 - August 1977
Bio
Jul 10, 1925 - Aug 14, 1997
Bio
Aug 26, 1897 - March 1980
Bio
May 19, 1950 - May 1980
Bio
c. 1960 - Unknown
Bio
Mar 12, 1944 - Aug 25, 2006
Bio
Mar 6, 1906 - Jul 9, 1995
Bio
Nov 3, 1896 - May 1979
Bio
May 3, 1905 - Jul 30, 1990
Bio
Jul 22, 1985 - Jan 19, 2003
Bio
Jul 27, 1947 - Jan 6, 2000
Bio
Dec 10, 1901 - Feb 13, 2000
Bio
Sep 24, 1902 - Jun 4, 1989
Bio
Dec 1, 1887 - August 1977
Bio
Aug 2, 1902 - Nov 24, 1996
Bio
Oct 14, 1917 - June 1975
Bio
Jun 5, 1911 - Apr 20, 1998
Bio
Jan 10, 1889 - January 1966
Bio
May 4, 1895 - November 1967
Bio
c. 1966 - Unknown
Bio
May 8, 1942 - May 3, 2011
Bio
c. 1947 - Unknown
Bio
Apr 22, 1966 - Dec 16, 1992
Bio
c. 1946 - Unknown
Bio
Jan 8, 1918 - Jul 18, 2000
Bio
Feb 18, 1975 - November 1982
Bio
Sep 6, 1923 - Oct 15, 1995
Bio
Aug 20, 1935 - December 1981
Bio
Jul 4, 1944 - November 1979
Bio
Jul 17, 1924 - Sep 19, 2004
Bio
Feb 23, 1946 - May 2, 2003
Bio
Nov 16, 1929 - Jan 30, 2008
Bio
Jul 10, 1930 - Aug 29, 2008
Bio
Mar 17, 1923 - May 1, 2004
Bio
Jun 25, 1911 - May 2, 1997
Bio
Jul 2, 1899 - July 1989
Bio
Feb 15, 1899 - November 1986
Bio
Aug 13, 1905 - November 1968
Bio
Jan 31, 1911 - Sep 13, 1988
Bio
Apr 16, 1898 - October 1965
Bio
Jan 14, 1906 - November 1983
Bio
Apr 7, 1883 - July 1967
Bio
Oct 28, 1889 - September 1978
Bio
Feb 10, 1900 - February 1985
Bio
Jul 22, 1907 - Apr 7, 1988
Bio
c. 1907 - Unknown
Bio
c. 1912 - Unknown
Bio
Jun 4, 1912 - Apr 9, 2003
Bio
Jul 20, 1913 - Sep 18, 2009
Bio
Aug 12, 1881 - January 1970
Bio
Dec 31, 1969 - Feb 23, 2000
Bio
May 5, 1899 - Feb 23, 2000
Bio
Aug 20, 1923 - Nov 1, 2006
Bio
Nov 28, 1913 - May 8, 2009
Bio
Aug 21, 1893 - March 1973
Bio
Jun 20, 1889 - Oct 9, 1992
Bio
Apr 18, 1891 - October 1978
Bio
c. 1972 - Unknown
Bio
c. 1967 - Unknown
Bio
Oct 27, 1904 - February 1986
Bio
Feb 9, 1928 - October 1971
Bio
Oct 14, 1913 - July 1966
Bio
Dec 14, 1923 - Jun 28, 1995
Bio
c. 1923 - Unknown
Bio
Dec 22, 1915 - Apr 26, 1997
Bio
Dec 4, 1963 - Oct 17, 2008
Bio
Jul 10, 1916 - Jan 21, 1990
Bio
Oct 21, 1952 - Feb 5, 1993
Bio
Jan 12, 1907 - Oct 31, 1989
Bio
Jan 27, 1917 - Nov 24, 1988
Bio
Mar 19, 1923 - Jan 26, 2005
Bio
Feb 25, 1892 - October 1977
Bio
c. 1958 - Unknown
Bio
c. 1960 - Unknown
Bio
Jul 10, 1916 - Dec 26, 1993
Bio
Apr 16, 1901 - Nov 19, 1990
Bio
Feb 2, 1914 - Feb 2, 1993
Bio
Oct 3, 1888 - March 1978
Bio
Dec 4, 1899 - September 1975
Bio
Dec 31, 1969 - Mar 16, 1978
Bio
Jul 12, 1902 - March 1989
Bio
Aug 1, 1908 - February 1982
Bio
Oct 13, 1962 - Dec 24, 2008
Bio
Aug 8, 1963 - Nov 17, 2000
Bio
Mar 19, 1907 - December 1984
Bio
Feb 28, 1894 - December 1978
Bio
Jul 17, 1980 - Jun 1, 1997
Bio
c. 1965 - Unknown
Bio
Jan 3, 1950 - July 1987
Bio
c. 1952 - Unknown
Bio
Oct 14, 1898 - Feb 15, 1990
Bio
Sep 10, 1890 - January 1980
Bio
Jul 15, 1884 - August 1969
Bio
Nov 27, 1906 - September 1982
Bio
Aug 12, 1915 - Nov 24, 2001
Bio
Oct 18, 1911 - Apr 7, 1993
Bio
Nov 21, 1913 - Nov 8, 2008
Bio
May 18, 1891 - December 1962
Bio
c. 1925 - Unknown
Bio
Feb 15, 1897 - August 1981
Bio
Jul 13, 1904 - September 1967
Bio
Apr 3, 1901 - September 1972
Bio
Apr 27, 1893 - February 1966
Bio
Sep 6, 1901 - Jun 29, 1992
Bio
Dec 6, 1925 - Feb 11, 2008
Bio
Dec 31, 1969 - Feb 27, 1966
Bio
Sep 26, 1924 - Mar 20, 2009
Bio
Aug 17, 1952 - April 1984
Bio
Mar 31, 1896 - September 1981
Bio
Apr 11, 1909 - March 1977
Back to Top