Kathleen A Buckingham - Lloyd G Buckingham family members

Browse Buckingham family biographies from Kathleen A Buckingham through Lloyd G Buckingham.

Kathleen A Buckingham - Lloyd G Buckingham

Bio
May 23, 1945 - Feb 12, 2005 1945 - 2005
Bio
Feb 15, 1903 - November 1979 1903 - 1979
Bio
Nov 2, 1914 - Dec 3, 1994 1914 - 1994
Bio
Aug 8, 1911 - Apr 14, 2001 1911 - 2001
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
May 5, 1906 - January 1970 1906 - 1970
Bio
Oct 9, 1883 - February 1976 1883 - 1976
Bio
Oct 6, 1925 - Feb 24, 1995 1925 - 1995
Bio
Nov 15, 1915 - Sep 19, 2002 1915 - 2002
Bio
Mar 12, 1917 - Jul 22, 1997 1917 - 1997
Bio
Feb 1, 1895 - August 1973 1895 - 1973
Bio
Feb 3, 1908 - May 10, 1995 1908 - 1995
Bio
c. 1920 - Unknown 1920 - ?
Bio
Aug 1, 1920 - August 1992 1920 - 1992
Bio
Nov 21, 1946 - Sep 12, 1999 1946 - 1999
Bio
c. 1919 - Unknown 1919 - ?
Bio
Oct 23, 1919 - Feb 18, 1990 1919 - 1990
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Dec 7, 1947 - Oct 13, 2009 1947 - 2009
Bio
c. 1963 - Unknown 1963 - ?
Bio
c. 1963 - Unknown 1963 - ?
Bio
c. 1962 - Unknown 1962 - ?
Bio
c. 1971 - Unknown 1971 - ?
Bio
c. 1921 - Sep 7, 1944 1921 - 1944
Bio
Sep 10, 1912 - June 1978 1912 - 1978
Bio
Mar 3, 1940 - June 1977 1940 - 1977
Bio
Oct 11, 1932 - Aug 19, 2000 1932 - 2000
Bio
Oct 12, 1913 - June 1985 1913 - 1985
Bio
Apr 30, 1928 - April 1974 1928 - 1974
Bio
Nov 20, 1903 - January 1978 1903 - 1978
Bio
Apr 30, 1958 - Nov 27, 2006 1958 - 2006
Bio
Dec 28, 1927 - May 1993 1927 - 1993
Bio
Jun 30, 1916 - Jul 16, 2004 1916 - 2004
Bio
c. 1916 - Unknown 1916 - ?
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
Oct 11, 1938 - Mar 25, 2012 1938 - 2012
Bio
c. 1960 - Unknown 1960 - ?
Bio
1924 - 1977 1924 - 1977
Bio
c. 1965 - Unknown 1965 - ?
Bio
Jul 3, 1938 - Jul 14, 2011 1938 - 2011
Bio
c. 1963 - Unknown 1963 - ?
Bio
Aug 18, 1921 - Jul 7, 2007 1921 - 2007
Bio
c. 1932 - Unknown 1932 - ?
Bio
Aug 14, 1961 - Jan 11, 2004 1961 - 2004
Bio
Aug 1, 1879 - January 1963 1879 - 1963
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1965 - Unknown 1965 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Jun 8, 1933 - August 1995 1933 - 1995
Bio
c. 1966 - Unknown 1966 - ?
Bio
c. 1963 - Unknown 1963 - ?
Bio
Unknown - Nov 13, 1917 ? - 1917
Bio
Dec 5, 1915 - Apr 11, 2007 1915 - 2007
Bio
Apr 18, 1913 - Feb 28, 2003 1913 - 2003
Bio
May 11, 1953 - July 1988 1953 - 1988
Bio
Jul 18, 1929 - Nov 15, 1992 1929 - 1992
Bio
Apr 26, 1930 - July 1990 1930 - 1990
Bio
1851 - 1890 1851 - 1890
Bio
c. 1978 - Unknown 1978 - ?
Bio
Jul 29, 1892 - Mar 15, 1969 1892 - 1969
Bio
Aug 3, 1927 - Oct 15, 2009 1927 - 2009
Bio
Oct 22, 1895 - April 1983 1895 - 1983
Bio
Dec 14, 1903 - November 1982 1903 - 1982
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Apr 7, 1904 - August 1980 1904 - 1980
Bio
c. 1982 - Unknown 1982 - ?
Bio
May 6, 1939 - Oct 18, 2009 1939 - 2009
Bio
c. 1958 - Unknown 1958 - ?
Bio
Mar 23, 1957 - Jul 15, 2009 1957 - 2009
Bio
May 18, 1906 - Jun 21, 1989 1906 - 1989
Bio
Apr 20, 1899 - Mar 16, 1991 1899 - 1991
Bio
Sep 14, 1911 - January 1987 1911 - 1987
Bio
Feb 4, 1904 - February 1978 1904 - 1978
Bio
c. 1861 - Jan 10, 1925 1861 - 1925
Bio
c. 1854 - Dec 6, 1937 1854 - 1937
Bio
May 13, 1903 - November 1985 1903 - 1985
Bio
Dec 14, 1893 - June 1975 1893 - 1975
Bio
Dec 15, 1897 - December 1980 1897 - 1980
Bio
May 27, 1885 - December 1976 1885 - 1976
Bio
Feb 22, 1932 - February 1986 1932 - 1986
Bio
Oct 10, 1904 - September 1984 1904 - 1984
Bio
c. 1964 - Unknown 1964 - ?
Bio
Jan 6, 1916 - Dec 21, 2002 1916 - 2002
Bio
Apr 24, 1902 - September 1969 1902 - 1969
Bio
Feb 6, 1915 - October 1974 1915 - 1974
Bio
c. 1923 - Unknown 1923 - ?
Bio
Aug 23, 1905 - March 1965 1905 - 1965
Bio
Jan 14, 1897 - April 1984 1897 - 1984
Bio
Dec 21, 1923 - January 1984 1923 - 1984
Bio
Jun 8, 1923 - Aug 29, 1988 1923 - 1988
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Sep 5, 1895 - August 1985 1895 - 1985
Bio
Sep 5, 1899 - December 1969 1899 - 1969
Bio
Jan 24, 1944 - Dec 24, 2010 1944 - 2010
Bio
Dec 17, 1918 - Dec 3, 1995 1918 - 1995
Bio
Apr 17, 1953 - Sep 23, 1993 1953 - 1993
Bio
Dec 30, 1915 - Jan 15, 1995 1915 - 1995
Bio
Dec 23, 1905 - Aug 14, 2001 1905 - 2001
Bio
c. 1973 - Unknown 1973 - ?
Bio
Jul 2, 1975 - Jan 19, 1996 1975 - 1996
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Dec 8, 1917 - November 1984 1917 - 1984
Bio
Jul 18, 1906 - September 1981 1906 - 1981
Bio
Aug 23, 1910 - June 1983 1910 - 1983
Bio
c. 1910 - Unknown 1910 - ?
Bio
May 2, 1928 - Oct 21, 1995 1928 - 1995
Bio
Jan 22, 1924 - Dec 4, 1974 1924 - 1974
Bio
c. 1922 - Unknown 1922 - ?
Bio
Feb 29, 1920 - Feb 24, 1999 1920 - 1999
Bio
1893 - 1896 1893 - 1896
Bio
Jun 11, 1912 - Aug 10, 1998 1912 - 1998
Bio
Nov 12, 1906 - Mar 30, 1996 1906 - 1996
Bio
Apr 8, 1896 - April 1972 1896 - 1972
Bio
c. 1921 - Unknown 1921 - ?
Bio
Sep 22, 1899 - April 1987 1899 - 1987
Bio
c. 1967 - Unknown 1967 - ?
Bio
Apr 18, 1922 - Jul 12, 2001 1922 - 2001
Bio
Jan 28, 1902 - February 1989 1902 - 1989
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Jan 27, 1925 - August 1970 1925 - 1970
Bio
Jan 4, 1900 - August 1971 1900 - 1971
Bio
Jun 7, 1896 - March 1980 1896 - 1980
Bio
Sep 27, 1929 - February 1984 1929 - 1984
Bio
c. 1934 - Unknown 1934 - ?
Bio
Jan 30, 1903 - December 1983 1903 - 1983
Bio
Mar 14, 1901 - July 1982 1901 - 1982
Bio
Sep 25, 1912 - November 1978 1912 - 1978
Bio
Apr 17, 1903 - February 1972 1903 - 1972
Bio
Feb 12, 1907 - December 1984 1907 - 1984
Bio
Nov 10, 1917 - Mar 3, 2010 1917 - 2010
Bio
Unknown - 1924 ? - 1924
Bio
Jan 21, 1930 - June 1983 1930 - 1983
Bio
Dec 13, 1918 - June 1983 1918 - 1983
Bio
Sep 8, 1908 - November 1977 1908 - 1977
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Mar 27, 1912 - Jul 25, 2009 1912 - 2009
Bio
1925 - 1984 1925 - 1984
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
May 25, 1905 - January 1980 1905 - 1980
Bio
Sep 25, 1896 - May 1969 1896 - 1969
Bio
Jan 18, 1894 - August 1974 1894 - 1974
Bio
Feb 14, 1905 - August 1980 1905 - 1980
Bio
Apr 17, 1925 - May 2, 1988 1925 - 1988
Bio
Aug 2, 1908 - Apr 24, 1989 1908 - 1989
Bio
Feb 3, 1899 - June 1974 1899 - 1974
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Jan 15, 1888 - Jul 1, 1967 1888 - 1967
Bio
Oct 19, 1898 - February 1974 1898 - 1974
Bio
Mar 22, 1906 - January 1986 1906 - 1986
Bio
Jul 17, 1904 - March 1976 1904 - 1976
Bio
Nov 20, 1910 - Jul 31, 2009 1910 - 2009
Bio
c. 1950 - Unknown 1950 - ?
Bio
Feb 9, 1891 - June 1984 1891 - 1984
Bio
Dec 4, 1893 - March 1987 1893 - 1987
Bio
Jun 22, 1922 - Jul 2, 2006 1922 - 2006
Bio
Feb 24, 1917 - Oct 7, 2003 1917 - 2003
Bio
May 23, 1930 - Jun 29, 2006 1930 - 2006
Bio
c. 1915 - Unknown 1915 - ?
Bio
Oct 19, 1915 - March 1980 1915 - 1980
Bio
Sep 11, 1928 - November 1962 1928 - 1962
Bio
Mar 18, 1898 - May 1963 1898 - 1963
Bio
Feb 8, 1927 - July 1987 1927 - 1987
Bio
c. 1908 - Unknown 1908 - ?
Bio
Oct 24, 1914 - Apr 22, 1993 1914 - 1993
Bio
Jul 23, 1914 - April 1995 1914 - 1995
Bio
Oct 16, 1892 - February 1981 1892 - 1981
Bio
Apr 13, 1911 - Dec 22, 1997 1911 - 1997
Bio
Jan 15, 1911 - February 1975 1911 - 1975
Bio
May 13, 1898 - October 1977 1898 - 1977
Bio
Mar 10, 1891 - October 1972 1891 - 1972
Bio
Aug 19, 1913 - Mar 24, 1995 1913 - 1995
Bio
May 30, 1925 - May 23, 2000 1925 - 2000
Bio
Jan 21, 1904 - Aug 15, 1998 1904 - 1998
Bio
Nov 7, 1871 - Jan 15, 1969 1871 - 1969
Bio
Sep 9, 1899 - May 4, 1990 1899 - 1990
Bio
Unknown - 1916 ? - 1916
Bio
Dec 24, 1909 - April 1984 1909 - 1984
Bio
Aug 18, 1927 - February 1984 1927 - 1984
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1874 - 1950 1874 - 1950
Bio
Dec 9, 1942 - Jan 30, 1988 1942 - 1988
Bio
c. 1961 - Unknown 1961 - ?
Bio
Mar 26, 1943 - Mar 5, 1992 1943 - 1992
Bio
c. 1956 - Unknown 1956 - ?
Bio
c. 1943 - Unknown 1943 - ?
Bio
c. 1953 - Unknown 1953 - ?
Bio
1924 - 1985 1924 - 1985
Bio
c. 1983 - Unknown 1983 - ?
Bio
May 13, 1922 - Oct 9, 2006 1922 - 2006
Bio
c. 1962 - Unknown 1962 - ?
Bio
Mar 28, 1896 - Nov 6, 1987 1896 - 1987
Bio
Jul 20, 1895 - Apr 9, 1992 1895 - 1992
Bio
Dec 17, 1922 - January 1983 1922 - 1983
Bio
Oct 1, 1882 - August 1964 1882 - 1964
Bio
Feb 25, 1912 - Oct 1, 1990 1912 - 1990
Bio
Sep 9, 1932 - Sep 25, 1997 1932 - 1997
Bio
Jul 18, 1918 - Jun 27, 1992 1918 - 1992
Bio
c. 1918 - Unknown 1918 - ?
Back to Top