Lena Hamrick - Loyd Hamrick family members

Browse Hamrick family biographies from Lena Hamrick through Loyd Hamrick.

Lena Hamrick - Loyd Hamrick

Bio
Feb 28, 1898 - December 1978 1898 - 1978
Bio
Jun 5, 1900 - Nov 26, 1992 1900 - 1992
Bio
Mar 7, 1904 - Jun 5, 1992 1904 - 1992
Bio
Jul 16, 1904 - May 1982 1904 - 1982
Bio
Sep 16, 1915 - November 1976 1915 - 1976
Bio
Nov 4, 1931 - Feb 15, 2003 1931 - 2003
Bio
Feb 18, 1909 - March 1984 1909 - 1984
Bio
Jan 23, 1900 - Dec 2, 1992 1900 - 1992
Bio
Apr 16, 1932 - Apr 12, 1997 1932 - 1997
Bio
Feb 27, 1934 - May 6, 1999 1934 - 1999
Bio
May 4, 1907 - November 1991 1907 - 1991
Bio
Oct 3, 1914 - Oct 17, 1997 1914 - 1997
Bio
Sep 19, 1931 - May 24, 2009 1931 - 2009
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
Apr 6, 1945 - Jan 29, 2013 1945 - 2013
Bio
Jun 4, 1905 - Jan 12, 1989 1905 - 1989
Bio
Dec 23, 1909 - March 1966 1909 - 1966
Bio
Oct 15, 1907 - April 1975 1907 - 1975
Bio
Aug 24, 1912 - May 1980 1912 - 1980
Bio
c. 1922 - Unknown 1922 - ?
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Mar 29, 1905 - Sep 23, 1996 1905 - 1996
Bio
Dec 17, 1929 - Aug 4, 2006 1929 - 2006
Bio
Jan 25, 1895 - June 1968 1895 - 1968
Bio
Feb 12, 1908 - August 1972 1908 - 1972
Bio
Jul 15, 1951 - Feb 15, 1999 1951 - 1999
Bio
Apr 5, 1930 - Jun 28, 1995 1930 - 1995
Bio
Feb 2, 1917 - December 1959 1917 - 1959
Bio
Oct 14, 1908 - December 1974 1908 - 1974
Bio
Dec 4, 1913 - June 1992 1913 - 1992
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
c. 1908 - Unknown 1908 - ?
Bio
Dec 26, 1946 - Aug 19, 2006 1946 - 2006
Bio
Oct 25, 1911 - Jul 12, 1996 1911 - 1996
Bio
May 3, 1891 - April 1970 1891 - 1970
Bio
Mar 4, 1904 - March 1968 1904 - 1968
Bio
Nov 19, 1896 - July 1972 1896 - 1972
Bio
Sep 1, 1908 - March 1968 1908 - 1968
Bio
Nov 28, 1908 - December 1975 1908 - 1975
Bio
Feb 11, 1896 - February 1966 1896 - 1966
Bio
c. 1908 - Unknown 1908 - ?
Bio
Sep 25, 1916 - Mar 30, 2006 1916 - 2006
Bio
Feb 20, 1904 - Apr 30, 1994 1904 - 1994
Bio
Jul 4, 1909 - Sep 27, 1997 1909 - 1997
Bio
Apr 18, 1926 - Oct 5, 1995 1926 - 1995
Bio
Jan 8, 1909 - May 11, 2005 1909 - 2005
Bio
Aug 29, 1905 - Jul 20, 2001 1905 - 2001
Bio
Dec 10, 1922 - August 1988 1922 - 1988
Bio
Sep 28, 1899 - Mar 22, 1989 1899 - 1989
Bio
Feb 11, 1905 - February 1974 1905 - 1974
Bio
Sep 18, 1890 - July 1976 1890 - 1976
Bio
Oct 25, 1914 - March 1971 1914 - 1971
Bio
Jul 12, 1921 - Jan 17, 2006 1921 - 2006
Bio
c. 1921 - Unknown 1921 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1926 - Unknown 1926 - ?
Bio
Jul 1, 1903 - March 1989 1903 - 1989
Bio
Sep 13, 1915 - Jun 25, 1983 1915 - 1983
Bio
Oct 17, 1883 - June 1964 1883 - 1964
Bio
Oct 9, 1924 - Feb 9, 2004 1924 - 2004
Bio
Jan 22, 1913 - Apr 25, 2004 1913 - 2004
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1953 - Unknown 1953 - ?
Bio
Apr 14, 1903 - Oct 15, 1955 1903 - 1955
Bio
May 12, 1901 - Mar 25, 1990 1901 - 1990
Bio
Mar 22, 1923 - Apr 7, 1992 1923 - 1992
Bio
May 17, 1908 - February 1990 1908 - 1990
Bio
Jun 6, 1905 - Oct 14, 1992 1905 - 1992
Bio
Mar 14, 1917 - May 12, 1997 1917 - 1997
Bio
Nov 13, 1897 - October 1975 1897 - 1975
Bio
Mar 29, 1913 - Mar 20, 1996 1913 - 1996
Bio
May 26, 1904 - Sep 1, 1993 1904 - 1993
Bio
Jul 2, 1915 - Nov 18, 1998 1915 - 1998
Bio
May 6, 1921 - May 11, 2002 1921 - 2002
Bio
Apr 26, 1901 - Nov 18, 1999 1901 - 1999
Bio
Feb 11, 1894 - October 1972 1894 - 1972
Bio
Jul 29, 1900 - March 1970 1900 - 1970
Bio
Jul 6, 1897 - January 1985 1897 - 1985
Bio
Oct 31, 1911 - June 1987 1911 - 1987
Bio
Mar 19, 1910 - Apr 4, 1990 1910 - 1990
Bio
Sep 18, 1927 - Dec 16, 1996 1927 - 1996
Bio
May 3, 1923 - February 1994 1923 - 1994
Bio
Aug 21, 1901 - Sep 4, 1994 1901 - 1994
Bio
Aug 17, 1916 - May 1996 1916 - 1996
Bio
c. 1948 - Unknown 1948 - ?
Bio
c. 1946 - Unknown 1946 - ?
Bio
Oct 28, 1954 - Aug 6, 2006 1954 - 2006
Bio
c. 1937 - Unknown 1937 - ?
Bio
Mar 14, 1951 - March 1973 1951 - 1973
Bio
Feb 2, 1951 - Apr 30, 2002 1951 - 2002
Bio
c. 1960 - Unknown 1960 - ?
Bio
c. 1942 - Unknown 1942 - ?
Bio
Dec 16, 1951 - Feb 12, 2005 1951 - 2005
Bio
c. 1962 - Unknown 1962 - ?
Bio
c. 1955 - Unknown 1955 - ?
Bio
Feb 6, 1909 - March 1967 1909 - 1967
Bio
c. 1901 - Unknown 1901 - ?
Bio
May 30, 1903 - July 1993 1903 - 1993
Bio
c. 1973 - Unknown 1973 - ?
Bio
c. 1968 - Unknown 1968 - ?
Bio
c. 1971 - Unknown 1971 - ?
Bio
Dec 15, 1923 - Dec 15, 2000 1923 - 2000
Bio
Dec 16, 1895 - August 1972 1895 - 1972
Bio
Feb 25, 1879 - April 1968 1879 - 1968
Bio
Apr 25, 1923 - Feb 18, 2007 1923 - 2007
Bio
Mar 16, 1926 - Jan 23, 2002 1926 - 2002
Bio
Oct 27, 1908 - August 1981 1908 - 1981
Bio
May 25, 1925 - August 1977 1925 - 1977
Bio
Aug 12, 1886 - January 1964 1886 - 1964
Bio
Sep 26, 1900 - October 1986 1900 - 1986
Bio
May 2, 1914 - August 1987 1914 - 1987
Bio
c. 1914 - Unknown 1914 - ?
Bio
Aug 31, 1898 - December 1976 1898 - 1976
Bio
Jul 23, 1911 - Nov 20, 2007 1911 - 2007
Bio
Oct 18, 1901 - February 1980 1901 - 1980
Bio
Mar 2, 1910 - Feb 18, 2008 1910 - 2008
Bio
Feb 15, 1923 - May 11, 2002 1923 - 2002
Bio
Dec 1, 1951 - Feb 3, 2001 1951 - 2001
Bio
Aug 30, 1918 - Jun 3, 2004 1918 - 2004
Bio
Apr 25, 1927 - Jun 8, 1993 1927 - 1993
Bio
Jul 4, 1907 - February 1985 1907 - 1985
Bio
Dec 11, 1913 - December 1981 1913 - 1981
Bio
Feb 16, 1910 - October 1976 1910 - 1976
Bio
Sep 23, 1911 - December 1968 1911 - 1968
Bio
Feb 18, 1909 - December 1970 1909 - 1970
Bio
May 27, 1914 - May 31, 1990 1914 - 1990
Bio
May 5, 1929 - Dec 16, 1998 1929 - 1998
Bio
Jan 12, 1930 - September 1989 1930 - 1989
Bio
Aug 12, 1922 - Sep 23, 2009 1922 - 2009
Bio
May 10, 1912 - Jul 18, 1998 1912 - 1998
Bio
Feb 20, 1929 - Feb 27, 2011 1929 - 2011
Bio
Sep 22, 1894 - Jan 15, 1969 1894 - 1969
Bio
Apr 15, 1895 - February 1973 1895 - 1973
Bio
Nov 15, 1911 - June 1978 1911 - 1978
Bio
May 29, 1940 - Mar 3, 2011 1940 - 2011
Bio
Jan 18, 1921 - Mar 26, 2011 1921 - 2011
Bio
Jun 18, 1916 - Jun 1, 2003 1916 - 2003
Bio
Jan 13, 1913 - Nov 9, 2005 1913 - 2005
Bio
Apr 2, 1904 - January 1967 1904 - 1967
Bio
c. 1944 - Unknown 1944 - ?
Bio
Apr 10, 1903 - April 1976 1903 - 1976
Bio
Sep 16, 1917 - February 1987 1917 - 1987
Bio
c. 1969 - Unknown 1969 - ?
Bio
Jun 15, 1892 - January 1980 1892 - 1980
Bio
c. 1980 - Unknown 1980 - ?
Bio
Jun 9, 1922 - May 30, 2007 1922 - 2007
Bio
Mar 27, 1953 - April 1978 1953 - 1978
Bio
Feb 15, 1908 - May 1987 1908 - 1987
Bio
Dec 6, 1918 - Oct 23, 2001 1918 - 2001
Bio
May 16, 1906 - Oct 29, 1988 1906 - 1988
Bio
May 29, 1886 - May 1973 1886 - 1973
Bio
Jul 12, 1937 - Feb 17, 1989 1937 - 1989
Bio
Jan 23, 1912 - Dec 22, 1996 1912 - 1996
Bio
Oct 9, 1909 - June 1980 1909 - 1980
Bio
May 15, 1964 - Apr 15, 1993 1964 - 1993
Bio
c. 1943 - Unknown 1943 - ?
Bio
Jan 23, 1907 - August 1972 1907 - 1972
Bio
Aug 23, 1924 - Nov 3, 2001 1924 - 2001
Bio
Jul 27, 1925 - Jul 29, 2003 1925 - 2003
Bio
Apr 21, 1905 - March 1970 1905 - 1970
Bio
Sep 26, 1911 - May 1986 1911 - 1986
Bio
Mar 11, 1895 - October 1978 1895 - 1978
Bio
Jan 9, 1889 - September 1975 1889 - 1975
Bio
Apr 16, 1919 - Dec 19, 1999 1919 - 1999
Bio
c. 1951 - Unknown 1951 - ?
Bio
Dec 7, 1894 - October 1970 1894 - 1970
Bio
Jul 7, 1917 - March 1983 1917 - 1983
Bio
Aug 17, 1904 - September 1974 1904 - 1974
Bio
Oct 30, 1925 - Jul 31, 2001 1925 - 2001
Bio
c. 1934 - Unknown 1934 - ?
Bio
c. 1948 - Unknown 1948 - ?
Bio
Jan 21, 1912 - Dec 24, 1995 1912 - 1995
Bio
Oct 21, 1919 - Jun 25, 2000 1919 - 2000
Bio
Sep 28, 1926 - Apr 29, 2010 1926 - 2010
Bio
Oct 5, 1912 - Dec 3, 2000 1912 - 2000
Bio
Dec 5, 1919 - December 1979 1919 - 1979
Bio
Mar 30, 1916 - June 1982 1916 - 1982
Bio
Sep 29, 1902 - December 1983 1902 - 1983
Bio
Sep 14, 1910 - November 1976 1910 - 1976
Bio
May 21, 1924 - Sep 20, 1994 1924 - 1994
Bio
Mar 22, 1904 - July 1984 1904 - 1984
Bio
Feb 1, 1908 - April 1975 1908 - 1975
Bio
May 3, 1905 - November 1975 1905 - 1975
Bio
Dec 16, 1908 - July 1975 1908 - 1975
Bio
Jun 23, 1931 - Jul 31, 1999 1931 - 1999
Bio
Jun 18, 1933 - Sep 24, 2008 1933 - 2008
Bio
Jul 17, 1926 - Jun 3, 2007 1926 - 2007
Bio
Feb 26, 1924 - Dec 1, 2004 1924 - 2004
Bio
Dec 12, 1904 - Oct 4, 1988 1904 - 1988
Bio
Sep 17, 1929 - Nov 6, 1998 1929 - 1998
Bio
Dec 22, 1914 - Sep 12, 1989 1914 - 1989
Bio
c. 1911 - Unknown 1911 - ?
Bio
Nov 5, 1911 - Mar 10, 1988 1911 - 1988
Bio
Sep 6, 1908 - March 1981 1908 - 1981
Bio
Jun 13, 1947 - Jul 8, 1995 1947 - 1995
Bio
Jul 6, 1913 - April 1972 1913 - 1972
Bio
Jul 3, 1933 - Jan 17, 2000 1933 - 2000
Bio
Oct 11, 1916 - August 1965 1916 - 1965
Bio
Feb 2, 1940 - January 1985 1940 - 1985
Back to Top