Carlton H. High - Charles R High family members

Browse High family biographies from Carlton H. High through Charles R High.

Carlton H. High - Charles R High

Bio
c. 1929 - Unknown 1929 - ?
Bio
Sep 22, 1901 - June 1967 1901 - 1967
Bio
Aug 11, 1943 - Sep 29, 1998 1943 - 1998
Bio
c. 1968 - Unknown 1968 - ?
Bio
May 24, 1911 - Aug 15, 2006 1911 - 2006
Bio
Nov 13, 1925 - Feb 23, 2006 1925 - 2006
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Nov 19, 1950 - Nov 19, 2009 1950 - 2009
Bio
Jan 14, 1923 - October 1983 1923 - 1983
Bio
Oct 6, 1952 - March 1972 1952 - 1972
Bio
Dec 16, 1946 - April 1977 1946 - 1977
Bio
Sep 29, 1946 - Aug 26, 2009 1946 - 2009
Bio
Jun 10, 1969 - Apr 15, 1999 1969 - 1999
Bio
c. 1961 - Unknown 1961 - ?
Bio
c. 1947 - Unknown 1947 - ?
Bio
Oct 31, 1942 - Sep 23, 2007 1942 - 2007
Bio
Sep 20, 1945 - April 1971 1945 - 1971
Bio
Dec 23, 1930 - Oct 3, 2011 1930 - 2011
Bio
Nov 7, 1898 - September 1980 1898 - 1980
Bio
Jul 6, 1944 - Jul 20, 2004 1944 - 2004
Bio
Dec 4, 1913 - Aug 22, 2004 1913 - 2004
Bio
c. 1952 - Unknown 1952 - ?
Bio
c. 1993 - Unknown 1993 - ?
Bio
Dec 17, 1947 - Feb 19, 2007 1947 - 2007
Bio
c. 1959 - Unknown 1959 - ?
Bio
Apr 5, 1940 - Sep 15, 1997 1940 - 1997
Bio
Sep 7, 1935 - May 5, 2007 1935 - 2007
Bio
Dec 11, 1934 - May 1985 1934 - 1985
Bio
Jun 8, 1948 - Nov 30, 2000 1948 - 2000
Bio
Dec 25, 1909 - Sep 21, 2007 1909 - 2007
Bio
May 3, 1892 - November 1974 1892 - 1974
Bio
Jun 28, 1918 - July 1981 1918 - 1981
Bio
Feb 8, 1887 - November 1962 1887 - 1962
Bio
Feb 2, 1905 - March 1983 1905 - 1983
Bio
Apr 2, 1905 - May 1986 1905 - 1986
Bio
Jan 1, 1907 - Jul 9, 2002 1907 - 2002
Bio
Jan 1, 1891 - September 1983 1891 - 1983
Bio
Jun 29, 1898 - September 1970 1898 - 1970
Bio
Aug 4, 1879 - March 1973 1879 - 1973
Bio
May 24, 1916 - Jun 10, 1991 1916 - 1991
Bio
Aug 2, 1894 - July 1992 1894 - 1992
Bio
Jul 12, 1921 - Mar 10, 2001 1921 - 2001
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
Nov 20, 1931 - Sep 4, 2009 1931 - 2009
Bio
Dec 31, 1917 - Feb 6, 2009 1917 - 2009
Bio
Sep 28, 1908 - Mar 4, 2004 1908 - 2004
Bio
Feb 10, 1895 - March 1984 1895 - 1984
Bio
c. 1953 - Unknown 1953 - ?
Bio
Sep 27, 1917 - Jan 6, 2006 1917 - 2006
Bio
c. 1982 - Unknown 1982 - ?
Bio
Dec 17, 1901 - December 1967 1901 - 1967
Bio
Nov 7, 1911 - Aug 8, 2001 1911 - 2001
Bio
Apr 21, 1919 - Jun 18, 2010 1919 - 2010
Bio
Mar 3, 1914 - Mar 27, 1999 1914 - 1999
Bio
Jun 29, 1917 - February 1993 1917 - 1993
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Mar 28, 1912 - October 1985 1912 - 1985
Bio
Jul 26, 1921 - Sep 1, 2006 1921 - 2006
Bio
Mar 29, 1915 - Jan 31, 2002 1915 - 2002
Bio
Oct 22, 1909 - Mar 31, 2002 1909 - 2002
Bio
Dec 29, 1926 - Sep 18, 2009 1926 - 2009
Bio
Mar 1, 1912 - Jun 14, 2002 1912 - 2002
Bio
c. 1972 - Unknown 1972 - ?
Bio
Jan 6, 1960 - Jun 25, 2004 1960 - 2004
Bio
Nov 30, 1946 - Apr 26, 2005 1946 - 2005
Bio
Mar 15, 1908 - Dec 28, 1990 1908 - 1990
Bio
Jan 4, 1903 - March 1970 1903 - 1970
Bio
Dec 8, 1927 - August 1969 1927 - 1969
Bio
Aug 23, 1910 - Jun 28, 1993 1910 - 1993
Bio
Mar 1, 1891 - March 1975 1891 - 1975
Bio
c. 1917 - Unknown 1917 - ?
Bio
Aug 19, 1917 - Nov 15, 1996 1917 - 1996
Bio
Oct 1, 1922 - Jun 7, 2008 1922 - 2008
Bio
May 9, 1930 - Dec 18, 1974 1930 - 1974
Bio
c. 1922 - Unknown 1922 - ?
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
Jul 12, 1925 - November 1980 1925 - 1980
Bio
c. 1970 - Unknown 1970 - ?
Bio
Dec 2, 1912 - September 1991 1912 - 1991
Bio
c. 1985 - Unknown 1985 - ?
Bio
c. 1988 - Unknown 1988 - ?
Bio
c. 1981 - Unknown 1981 - ?
Bio
c. 1982 - Unknown 1982 - ?
Bio
Oct 18, 1979 - Sep 6, 1997 1979 - 1997
Bio
Aug 4, 1894 - February 1964 1894 - 1964
Bio
Aug 27, 1916 - Jan 26, 2007 1916 - 2007
Bio
c. 1986 - Unknown 1986 - ?
Bio
c. 1978 - Unknown 1978 - ?
Bio
Aug 12, 1918 - Jan 1, 2005 1918 - 2005
Bio
Aug 6, 1938 - Nov 9, 2008 1938 - 2008
Bio
c. 1920 - Unknown 1920 - ?
Bio
c. 1914 - Unknown 1914 - ?
Bio
c. 1915 - Unknown 1915 - ?
Bio
c. 1925 - Unknown 1925 - ?
Bio
Jul 18, 1914 - Jun 8, 2003 1914 - 2003
Bio
Jan 3, 1925 - Nov 12, 2008 1925 - 2008
Bio
Feb 11, 1914 - Feb 24, 1993 1914 - 1993
Bio
Sep 12, 1919 - Oct 3, 2009 1919 - 2009
Bio
Dec 19, 1935 - Oct 20, 2006 1935 - 2006
Bio
c. 1909 - Unknown 1909 - ?
Bio
c. 1936 - Unknown 1936 - ?
Bio
Feb 15, 1921 - Feb 21, 2007 1921 - 2007
Bio
c. 1947 - Unknown 1947 - ?
Bio
c. 1942 - Unknown 1942 - ?
Bio
c. 1941 - Unknown 1941 - ?
Bio
Jun 6, 1921 - May 28, 1999 1921 - 1999
Bio
Oct 8, 1953 - Jan 22, 2009 1953 - 2009
Bio
c. 1919 - Unknown 1919 - ?
Bio
Sep 8, 1919 - Jan 15, 2007 1919 - 2007
Bio
c. 1957 - Unknown 1957 - ?
Bio
c. 1957 - Unknown 1957 - ?
Bio
c. 1957 - Unknown 1957 - ?
Bio
c. 1957 - Unknown 1957 - ?
Bio
c. 1920 - Unknown 1920 - ?
Bio
Mar 18, 1931 - Jan 5, 2006 1931 - 2006
Bio
c. 1907 - Unknown 1907 - ?
Bio
Feb 10, 1939 - Jun 23, 2009 1939 - 2009
Bio
c. 1923 - Unknown 1923 - ?
Bio
Jun 28, 1932 - Feb 14, 2003 1932 - 2003
Bio
Feb 23, 1923 - Feb 2, 2010 1923 - 2010
Bio
Apr 12, 1912 - Jan 1, 1999 1912 - 1999
Bio
c. 1922 - Unknown 1922 - ?
Bio
c. 1956 - Unknown 1956 - ?
Bio
Unknown - Apr 18, 1915 ? - 1915
Bio
Jun 6, 1960 - Jan 29, 2011 1960 - 2011
Bio
c. 1918 - Unknown 1918 - ?
Bio
Nov 15, 1933 - Feb 7, 1998 1933 - 1998
Bio
Aug 20, 1916 - May 9, 2006 1916 - 2006
Bio
May 9, 1904 - May 3, 1989 1904 - 1989
Bio
Apr 7, 1931 - Jan 29, 2007 1931 - 2007
Bio
Jul 22, 1909 - Aug 1, 1993 1909 - 1993
Bio
Jul 15, 1921 - Dec 30, 2010 1921 - 2010
Bio
Nov 28, 1944 - Jan 22, 1993 1944 - 1993
Bio
c. 1916 - Unknown 1916 - ?
Bio
c. 1921 - Unknown 1921 - ?
Bio
Jan 20, 1916 - Jan 20, 1988 1916 - 1988
Bio
c. 1945 - Unknown 1945 - ?
Bio
Oct 19, 1955 - Apr 4, 2010 1955 - 2010
Bio
c. 1940 - Unknown 1940 - ?
Bio
Mar 14, 1925 - January 1971 1925 - 1971
Bio
c. 1962 - Unknown 1962 - ?
Bio
c. 1962 - Unknown 1962 - ?
Bio
Dec 11, 1940 - Dec 31, 1999 1940 - 1999
Bio
Mar 9, 1902 - January 1988 1902 - 1988
Bio
Apr 21, 1918 - Jan 20, 1997 1918 - 1997
Bio
Jun 4, 1915 - September 1983 1915 - 1983
Bio
Feb 10, 1878 - December 1964 1878 - 1964
Bio
Oct 14, 1900 - June 1972 1900 - 1972
Bio
Sep 7, 1894 - December 1985 1894 - 1985
Bio
Mar 6, 1909 - August 1983 1909 - 1983
Bio
Aug 6, 1924 - Jan 26, 2010 1924 - 2010
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Apr 23, 1922 - Mar 23, 2005 1922 - 2005
Bio
Jul 7, 1898 - May 1964 1898 - 1964
Bio
Apr 7, 1904 - March 1978 1904 - 1978
Bio
Feb 25, 1902 - September 1966 1902 - 1966
Bio
Dec 25, 1872 - March 1963 1872 - 1963
Bio
Jun 14, 1903 - March 1983 1903 - 1983
Bio
Jun 19, 1888 - January 1968 1888 - 1968
Bio
Jul 27, 1927 - May 1968 1927 - 1968
Bio
Mar 22, 1914 - April 1982 1914 - 1982
Bio
Nov 13, 1904 - April 1979 1904 - 1979
Bio
Mar 4, 1885 - March 1963 1885 - 1963
Bio
Aug 23, 1910 - April 1986 1910 - 1986
Bio
Sep 19, 1912 - March 1985 1912 - 1985
Bio
Jul 15, 1914 - August 1987 1914 - 1987
Bio
May 31, 1933 - June 1984 1933 - 1984
Bio
Aug 6, 1883 - December 1983 1883 - 1983
Bio
Sep 21, 1912 - September 1965 1912 - 1965
Bio
Apr 10, 1883 - July 1965 1883 - 1965
Bio
Sep 29, 1916 - April 1973 1916 - 1973
Bio
Jun 10, 1907 - July 1974 1907 - 1974
Bio
Apr 7, 1934 - May 1985 1934 - 1985
Bio
Dec 11, 1880 - September 1963 1880 - 1963
Bio
Oct 7, 1879 - December 1969 1879 - 1969
Bio
Jul 7, 1892 - September 1968 1892 - 1968
Bio
Aug 9, 1895 - May 1980 1895 - 1980
Bio
Sep 16, 1920 - September 1968 1920 - 1968
Bio
Jun 7, 1929 - Jan 31, 2008 1929 - 2008
Bio
Sep 25, 1934 - Apr 23, 2005 1934 - 2005
Bio
Oct 19, 1917 - Apr 30, 1992 1917 - 1992
Bio
Jan 9, 1931 - Dec 15, 1988 1931 - 1988
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
c. 1971 - Unknown 1971 - ?
Bio
May 19, 1989 - Aug 17, 2010 1989 - 2010
Bio
Jan 29, 1923 - Oct 18, 1984 1923 - 1984
Bio
Jan 2, 1912 - Jul 20, 1976 1912 - 1976
Bio
Sep 7, 1952 - May 8, 2011 1952 - 2011
Bio
c. 1949 - Unknown 1949 - ?
Bio
Feb 9, 1934 - Oct 20, 2010 1934 - 2010
Bio
May 19, 1989 - Aug 17, 2010 1989 - 2010
Bio
Oct 14, 1929 - Sep 12, 1997 1929 - 1997
Bio
c. 1925 - Unknown 1925 - ?
Bio
Jun 26, 1925 - Jul 8, 1990 1925 - 1990
Bio
Feb 3, 1948 - Jul 11, 1999 1948 - 1999
Bio
Dec 15, 1936 - Jun 18, 2004 1936 - 2004
Bio
Oct 14, 1935 - Jun 1, 2002 1935 - 2002
Bio
c. 1916 - Unknown 1916 - ?
Bio
Aug 18, 1930 - Jun 23, 2007 1930 - 2007
Back to Top