Norman E Mciver - Richard McIver family members

Browse Mciver family biographies from Norman E Mciver through Richard McIver.

Norman E Mciver - Richard McIver

Bio
c. 1922 - Unknown 1922 - ?
Bio
Jul 22, 1911 - Jul 28, 1988 1911 - 1988
Bio
c. 1891 - Jun 3, 1917 1891 - 1917
Bio
1904 - 1982 1904 - 1982
Bio
Jul 3, 1948 - Aug 12, 2004 1948 - 2004
Bio
c. 1886 - Unknown 1886 - ?
Bio
Sep 7, 1931 - Jun 23, 2010 1931 - 2010
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1898 - 1982 1898 - 1982
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Apr 4, 1886 - November 1980 1886 - 1980
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Oct 30, 1951 - Jun 6, 1992 1951 - 1992
Bio
c. 1924 - Unknown 1924 - ?
Bio
Dec 18, 1893 - February 1962 1893 - 1962
Bio
Feb 1, 1905 - Jun 19, 1999 1905 - 1999
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Feb 16, 1946 - Apr 28, 1994 1946 - 1994
Bio
Nov 22, 1883 - September 1968 1883 - 1968
Bio
Unknown - 1923 ? - 1923
Bio
Oct 18, 1891 - June 1980 1891 - 1980
Bio
Jan 27, 1905 - Apr 18, 2000 1905 - 2000
Bio
Sep 10, 1895 - Feb 24, 1990 1895 - 1990
Bio
Apr 27, 1900 - February 1982 1900 - 1982
Bio
Apr 2, 1925 - January 1992 1925 - 1992
Bio
Mar 21, 1924 - Oct 17, 1997 1924 - 1997
Bio
Dec 17, 1917 - Apr 22, 1998 1917 - 1998
Bio
January 1901 - March 1981 1901 - 1981
Bio
Nov 10, 1890 - May 1974 1890 - 1974
Bio
Nov 11, 1901 - November 1976 1901 - 1976
Bio
Jan 26, 1909 - Jun 19, 1989 1909 - 1989
Bio
c. 1909 - Unknown 1909 - ?
Bio
May 9, 1909 - August 1984 1909 - 1984
Bio
May 20, 1884 - February 1965 1884 - 1965
Bio
May 21, 1924 - October 1982 1924 - 1982
Bio
Dec 18, 1894 - March 1968 1894 - 1968
Bio
Nov 1, 1919 - January 1986 1919 - 1986
Bio
Sep 19, 1939 - Jan 27, 2000 1939 - 2000
Bio
Dec 23, 1918 - Jan 12, 2007 1918 - 2007
Bio
Nov 19, 1899 - March 1970 1899 - 1970
Bio
Apr 19, 1886 - April 1972 1886 - 1972
Bio
Unknown - Feb 21, 1941 ? - 1941
Bio
Unknown - 1906 ? - 1906
Bio
Aug 14, 1951 - Jan 10, 1998 1951 - 1998
Bio
Jun 22, 1903 - Jan 19, 1990 1903 - 1990
Bio
Oct 25, 1914 - May 30, 1991 1914 - 1991
Bio
Jun 6, 1914 - March 1972 1914 - 1972
Bio
Jan 25, 1946 - Feb 10, 2002 1946 - 2002
Bio
May 29, 1937 - August 1998 1937 - 1998
Bio
c. 1982 - Unknown 1982 - ?
Bio
c. 1964 - Unknown 1964 - ?
Bio
c. 1920 - Unknown 1920 - ?
Bio
May 7, 1920 - Jun 14, 2001 1920 - 2001
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1968 - Unknown 1968 - ?
Bio
Jul 30, 1936 - Sep 18, 1987 1936 - 1987
Bio
c. 1959 - Unknown 1959 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1925 - Unknown 1925 - ?
Bio
Dec 6, 1956 - Dec 6, 2007 1956 - 2007
Bio
c. 1956 - Unknown 1956 - ?
Bio
c. 1965 - Unknown 1965 - ?
Bio
Aug 6, 1947 - Jul 23, 2010 1947 - 2010
Bio
c. 1945 - Unknown 1945 - ?
Bio
c. 1969 - Unknown 1969 - ?
Bio
May 25, 1907 - Apr 15, 2010 1907 - 2010
Bio
Aug 30, 1974 - Dec 27, 1996 1974 - 1996
Bio
c. 1966 - Unknown 1966 - ?
Bio
c. 1925 - May 22, 1944 1925 - 1944
Bio
c. 1897 - Jun 20, 1921 1897 - 1921
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1831 - 1920 1831 - 1920
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1955 - Unknown 1955 - ?
Bio
c. 1963 - Unknown 1963 - ?
Bio
c. 1923 - Unknown 1923 - ?
Bio
c. 1925 - Unknown 1925 - ?
Bio
Mar 22, 1920 - Sep 22, 2002 1920 - 2002
Bio
Jan 18, 1923 - Apr 7, 1998 1923 - 1998
Bio
Mar 4, 1894 - March 1981 1894 - 1981
Bio
Mar 14, 1931 - July 1980 1931 - 1980
Bio
May 25, 1911 - August 1972 1911 - 1972
Bio
c. 1913 - Unknown 1913 - ?
Bio
Feb 5, 1913 - Jun 30, 1994 1913 - 1994
Bio
c. 1955 - Unknown 1955 - ?
Bio
Mar 14, 1929 - Jun 5, 1996 1929 - 1996
Bio
Mar 23, 1912 - Mar 21, 2010 1912 - 2010
Bio
Nov 18, 1919 - Mar 10, 2003 1919 - 2003
Bio
Jan 24, 1915 - Dec 27, 1996 1915 - 1996
Bio
Mar 7, 1880 - July 1974 1880 - 1974
Bio
Dec 16, 1902 - May 1969 1902 - 1969
Bio
Feb 5, 1943 - Nov 24, 2006 1943 - 2006
Bio
Sep 9, 1906 - April 1978 1906 - 1978
Bio
May 31, 1895 - Aug 22, 1987 1895 - 1987
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Aug 10, 1915 - May 1995 1915 - 1995
Bio
Jun 23, 1893 - June 1976 1893 - 1976
Bio
c. 1888 - Sep 13, 1934 1888 - 1934
Bio
Oct 29, 1927 - Apr 18, 2002 1927 - 2002
Bio
Mar 12, 1934 - Sep 28, 2010 1934 - 2010
Bio
Dec 18, 1888 - October 1987 1888 - 1987
Bio
c. 1963 - Unknown 1963 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Aug 29, 1917 - Feb 2, 1989 1917 - 1989
Bio
Mar 11, 1909 - Feb 28, 1993 1909 - 1993
Bio
Unknown - 1903 ? - 1903
Bio
c. 1846 - May 10, 1896 1846 - 1896
Bio
c. 1890 - Feb 2, 1919 1890 - 1919
Bio
1872 - 1940 1872 - 1940
Bio
Nov 30, 1942 - August 1972 1942 - 1972
Bio
Sep 19, 1902 - November 1978 1902 - 1978
Bio
Aug 28, 1906 - April 1990 1906 - 1990
Bio
1896 - 1901 1896 - 1901
Bio
Aug 27, 1883 - December 1973 1883 - 1973
Bio
1952 - 1973 1952 - 1973
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
Nov 15, 1927 - Jun 23, 2004 1927 - 2004
Bio
Feb 26, 1981 - Dec 12, 2003 1981 - 2003
Bio
Feb 21, 1926 - Aug 10, 2003 1926 - 2003
Bio
c. 1958 - Unknown 1958 - ?
Bio
1902 - 1979 1902 - 1979
Bio
c. 1958 - Unknown 1958 - ?
Bio
c. 1916 - Unknown 1916 - ?
Bio
Apr 23, 1916 - February 1979 1916 - 1979
Bio
Jun 17, 1892 - July 1980 1892 - 1980
Bio
Apr 5, 1929 - Nov 23, 1991 1929 - 1991
Bio
c. 1911 - Unknown 1911 - ?
Bio
Oct 26, 1906 - October 1986 1906 - 1986
Bio
Aug 24, 1911 - Jul 23, 1978 1911 - 1978
Bio
Dec 14, 1914 - April 1983 1914 - 1983
Bio
Aug 13, 1918 - Mar 15, 1990 1918 - 1990
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1899 - 1978 1899 - 1978
Bio
c. 1913 - Unknown 1913 - ?
Bio
Aug 26, 1932 - May 26, 2004 1932 - 2004
Bio
c. 1892 - Jul 5, 1917 1892 - 1917
Bio
Jul 21, 1949 - March 1999 1949 - 1999
Bio
May 22, 1913 - September 1970 1913 - 1970
Bio
Oct 1, 1963 - October 1994 1963 - 1994
Bio
Mar 8, 1904 - Nov 30, 1997 1904 - 1997
Bio
Apr 25, 1895 - June 1987 1895 - 1987
Bio
Aug 29, 1939 - Jan 14, 2005 1939 - 2005
Bio
c. 1920 - Unknown 1920 - ?
Bio
c. 1913 - Unknown 1913 - ?
Bio
Jan 10, 1913 - Jun 11, 2002 1913 - 2002
Bio
Jan 1, 1955 - Feb 12, 1999 1955 - 1999
Bio
Feb 8, 1920 - May 1987 1920 - 1987
Bio
Nov 25, 1904 - October 1968 1904 - 1968
Bio
Jun 24, 1898 - May 1981 1898 - 1981
Bio
Nov 11, 1923 - August 1983 1923 - 1983
Bio
May 3, 1949 - Jun 27, 2010 1949 - 2010
Bio
c. 1949 - Unknown 1949 - ?
Bio
c. 1945 - Unknown 1945 - ?
Bio
c. 1960 - Unknown 1960 - ?
Bio
c. 1968 - Unknown 1968 - ?
Bio
c. 1911 - Unknown 1911 - ?
Bio
Mar 9, 1911 - January 1985 1911 - 1985
Bio
Unknown - 1937 ? - 1937
Bio
Feb 27, 1947 - Dec 18, 1998 1947 - 1998
Bio
Feb 9, 1918 - January 1971 1918 - 1971
Bio
Feb 23, 1914 - December 1979 1914 - 1979
Bio
Dec 1, 1928 - Jul 8, 2003 1928 - 2003
Bio
Oct 23, 1924 - Dec 17, 2003 1924 - 2003
Bio
Jul 7, 1910 - May 1977 1910 - 1977
Bio
c. 1918 - Unknown 1918 - ?
Bio
Jun 1, 1920 - Dec 24, 1991 1920 - 1991
Bio
c. 1918 - Unknown 1918 - ?
Bio
Jan 10, 1918 - Aug 4, 1994 1918 - 1994
Bio
c. 1954 - Unknown 1954 - ?
Bio
Apr 16, 1883 - Jan 15, 1967 1883 - 1967
Bio
Mar 30, 1901 - January 1974 1901 - 1974
Bio
Apr 28, 1925 - February 1982 1925 - 1982
Bio
Apr 7, 1986 - Jan 24, 2007 1986 - 2007
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1971 - Unknown 1971 - ?
Bio
Feb 3, 1902 - April 1987 1902 - 1987
Bio
Sep 5, 1920 - May 3, 2000 1920 - 2000
Bio
Feb 8, 1921 - Aug 5, 2007 1921 - 2007
Bio
May 17, 1899 - September 1986 1899 - 1986
Bio
c. 1918 - Unknown 1918 - ?
Bio
Nov 7, 1917 - Jan 28, 2004 1917 - 2004
Bio
Jul 18, 1960 - Oct 15, 2001 1960 - 2001
Bio
Nov 10, 1950 - May 1978 1950 - 1978
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Dec 15, 1892 - October 1968 1892 - 1968
Bio
Jun 27, 1888 - November 1975 1888 - 1975
Bio
Jun 3, 1901 - Nov 29, 1987 1901 - 1987
Bio
c. 1918 - Unknown 1918 - ?
Bio
Jun 2, 1918 - Jan 22, 1995 1918 - 1995
Bio
c. 1952 - Unknown 1952 - ?
Bio
Unknown - Aug 27, 1917 ? - 1917
Bio
Jan 4, 1949 - Mar 19, 1988 1949 - 1988
Bio
Dec 1, 1929 - Dec 17, 1996 1929 - 1996
Bio
Apr 13, 1933 - Jul 10, 1999 1933 - 1999
Bio
c. 1919 - Unknown 1919 - ?
Bio
c. 1921 - Unknown 1921 - ?
Bio
Jul 26, 1934 - Apr 13, 2004 1934 - 2004
Bio
c. 1925 - Unknown 1925 - ?
Back to Top