Christene B Sherrill - Crass Huff Sherrill family members

Browse Sherrill family biographies from Christene B Sherrill through Crass Huff Sherrill.

Christene B Sherrill - Crass Huff Sherrill

Bio
Sep 19, 1932 - Jun 27, 2001
Bio
Jul 1, 1896 - August 1983
Bio
c. 1960 - Unknown
Bio
c. 1971 - Unknown
Bio
c. 1978 - Unknown
Bio
Jun 12, 1902 - Oct 17, 1992
Bio
Bio
Feb 27, 1942 - Apr 21, 2008
Bio
Jan 8, 1920 - Mar 10, 1997
Bio
Sep 13, 1941 - December 1978
Bio
Sep 21, 1897 - January 1970
Bio
Mar 7, 1977 - Oct 17, 1998
Bio
Nov 8, 1991 - Feb 5, 1995
Bio
Jul 20, 1975 - Jan 17, 1996
Bio
Feb 18, 1987 - Feb 20, 2011
Bio
c. 1986 - Unknown
Bio
Unknown - Unknown
Bio
c. 1970 - Unknown
Bio
c. 1967 - Unknown
Bio
Jan 31, 1904 - Mar 15, 1998
Bio
Jun 23, 1893 - Sep 15, 1972
Bio
Apr 15, 1922 - Dec 7, 2011
Bio
Aug 7, 1905 - Jun 19, 1994
Bio
c. 1908 - Unknown
Bio
Jun 20, 1913 - December 1988
Bio
Jun 30, 1901 - Apr 2, 1993
Bio
Feb 10, 1905 - Mar 12, 1993
Bio
May 30, 1888 - Apr 15, 1968
Bio
Jan 8, 1900 - May 18, 1996
Bio
Sep 28, 1873 - January 1965
Bio
Jun 3, 1919 - Jun 9, 2008
Bio
Oct 2, 1926 - Jun 7, 2010
Bio
Nov 14, 1898 - June 1987
Bio
Oct 9, 1888 - June 1971
Bio
Aug 25, 1900 - September 1983
Bio
Jul 10, 1908 - June 1985
Bio
Jan 30, 1912 - August 1972
Bio
May 17, 1936 - Jan 23, 2009
Bio
c. 1916 - Unknown
Bio
c. 1920 - Unknown
Bio
Sep 30, 1944 - Mar 30, 1998
Bio
Feb 15, 1920 - Oct 16, 1996
Bio
Aug 15, 1911 - Dec 24, 1993
Bio
Jul 16, 1933 - Mar 21, 2004
Bio
Oct 16, 1912 - Nov 30, 2001
Bio
c. 1925 - Unknown
Bio
Nov 8, 1899 - August 1985
Bio
Sep 22, 1922 - January 1979
Bio
Dec 19, 1893 - December 1970
Bio
Dec 24, 1909 - December 1985
Bio
May 12, 1912 - September 1971
Bio
Dec 19, 1887 - August 1974
Bio
Jan 9, 1898 - August 1980
Bio
Sep 20, 1906 - April 1963
Bio
Sep 1, 1923 - July 1981
Bio
Aug 15, 1922 - July 1984
Bio
Oct 9, 1926 - Jan 3, 1995
Bio
Dec 11, 1916 - Jun 30, 2003
Bio
Dec 19, 1887 - Aug 16, 1974
Bio
Jan 1, 1927 - January 1978
Bio
c. 1914 - Unknown
Bio
Apr 14, 1914 - June 1979
Bio
c. 1922 - Unknown
Bio
Jul 27, 1908 - March 1971
Bio
Apr 21, 1906 - December 1971
Bio
Jul 5, 1936 - Jan 20, 2003
Bio
c. 1936 - Unknown
Bio
Feb 24, 1942 - Dec 6, 2001
Bio
Dec 31, 1969 - Feb 6, 1967
Bio
Dec 12, 1923 - Apr 26, 2007
Bio
Mar 21, 1901 - September 1972
Bio
Feb 19, 1901 - February 1978
Bio
Feb 15, 1895 - February 1967
Bio
Aug 31, 1907 - February 1986
Bio
May 12, 1905 - April 1981
Bio
Jul 25, 1895 - September 1964
Bio
Jan 18, 1932 - July 1985
Bio
c. 1949 - Unknown
Bio
Jul 4, 1927 - Dec 29, 1988
Bio
c. 1927 - Unknown
Bio
Mar 5, 1931 - June 1993
Bio
Dec 19, 1906 - Sep 19, 1988
Bio
Mar 17, 1896 - March 1974
Bio
Jul 30, 1921 - Dec 21, 1997
Bio
Oct 29, 1937 - Jun 9, 2008
Bio
Mar 9, 1895 - November 1965
Bio
May 25, 1907 - November 1981
Bio
c. 1926 - Unknown
Bio
Jan 8, 1923 - December 1988
Bio
Jan 11, 1946 - Mar 30, 2002
Bio
Sep 22, 1898 - September 1974
Bio
c. 1922 - Unknown
Bio
Oct 25, 1922 - Sep 8, 1990
Bio
Mar 17, 1921 - Sep 26, 1997
Bio
c. 1927 - Unknown
Bio
Jun 4, 1907 - November 1983
Bio
Jul 25, 1920 - Sep 27, 1994
Bio
c. 1921 - Unknown
Bio
c. 1925 - Unknown
Bio
Sep 16, 1925 - Oct 30, 2002
Bio
Feb 24, 1920 - July 1974
Bio
Dec 5, 1910 - January 1992
Bio
Jun 23, 1921 - August 1979
Bio
Apr 24, 1912 - Oct 27, 1990
Bio
c. 1912 - Unknown
Bio
May 17, 1931 - Mar 5, 2007
Bio
Feb 5, 1907 - Mar 30, 1999
Bio
c. 1921 - Unknown
Bio
Jan 2, 1921 - Oct 18, 2008
Bio
Dec 2, 1890 - July 1976
Bio
Feb 11, 1910 - March 1985
Bio
c. 1909 - Unknown
Bio
Dec 8, 1909 - August 1988
Bio
c. 1914 - Unknown
Bio
Aug 15, 1914 - Jan 18, 1995
Bio
Apr 10, 1945 - Oct 25, 2002
Bio
Mar 14, 1894 - August 1987
Bio
Jun 9, 1955 - Jun 6, 2006
Bio
Apr 25, 1932 - May 15, 1994
Bio
Sep 23, 1926 - May 1987
Bio
Jun 15, 1896 - June 1975
Bio
May 30, 1893 - October 1985
Bio
Nov 25, 1893 - August 1968
Bio
May 31, 1930 - Mar 3, 2008
Bio
c. 1919 - Unknown
Bio
c. 1919 - Unknown
Bio
Aug 17, 1946 - December 1976
Bio
Oct 18, 1923 - Mar 11, 1994
Bio
Sep 7, 1908 - July 1985
Bio
Apr 30, 1917 - Oct 5, 1999
Bio
Dec 4, 1895 - July 1973
Bio
Jun 27, 1918 - May 1, 1991
Bio
Oct 4, 1928 - Jul 27, 1997
Bio
Apr 2, 1925 - Jan 10, 1987
Bio
c. 1921 - Unknown
Bio
Jun 4, 1921 - Feb 23, 1994
Bio
Sep 12, 1931 - Jul 18, 1998
Bio
Mar 22, 1899 - March 1972
Bio
c. 1919 - Unknown
Bio
Sep 28, 1905 - August 1968
Bio
Jan 16, 1906 - January 1987
Bio
Sep 13, 1910 - December 1971
Bio
Aug 17, 1902 - December 1986
Bio
Sep 16, 1915 - October 1972
Bio
Oct 1, 1919 - May 27, 1990
Bio
Feb 12, 1918 - Feb 12, 2002
Bio
Aug 10, 1915 - Jan 3, 1994
Bio
Feb 19, 1920 - May 28, 1991
Bio
Mar 23, 1907 - Jun 6, 1997
Bio
Mar 10, 1909 - April 1979
Bio
Jan 27, 1905 - December 1977
Bio
c. 1928 - Unknown
Bio
May 1, 1936 - Oct 30, 1994
Bio
Jun 20, 1997 - Jun 11, 2008
Bio
c. 1923 - Unknown
Bio
May 23, 1905 - March 1983
Bio
c. 1912 - Unknown
Bio
Jun 30, 1912 - January 1974
Bio
Oct 23, 1973 - Jul 1, 2008
Bio
c. 1968 - Unknown
Bio
c. 1972 - Unknown
Bio
c. 1949 - Unknown
Bio
Jun 17, 1909 - January 1987
Bio
Dec 25, 1920 - May 1977
Bio
Apr 24, 1909 - Feb 10, 1995
Bio
Mar 31, 1910 - December 1990
Bio
Aug 31, 1893 - Apr 15, 1968
Bio
Dec 13, 1910 - Aug 8, 1997
Bio
Dec 23, 1919 - December 1983
Bio
Oct 28, 1912 - May 1977
Bio
Sep 21, 1886 - July 1979
Bio
Jan 22, 1923 - Jun 14, 1997
Bio
Aug 2, 1904 - September 1985
Bio
May 12, 1883 - June 1969
Bio
Jul 6, 1879 - October 1968
Bio
Jul 20, 1892 - January 1983
Bio
Dec 24, 1901 - Mar 2, 1997
Bio
Jun 23, 1895 - September 1972
Bio
Jan 5, 1905 - December 1980
Bio
Mar 3, 1939 - Jun 6, 2007
Bio
Mar 2, 1916 - Oct 26, 1992
Bio
Jul 25, 1917 - May 14, 2006
Bio
Aug 1, 1894 - August 1981
Bio
Mar 17, 1982 - Oct 16, 2004
Bio
Feb 23, 1920 - Jan 13, 2002
Bio
c. 1940 - Unknown
Bio
Sep 14, 1916 - Apr 4, 1999
Bio
c. 1913 - Unknown
Bio
Jul 10, 1913 - Jun 3, 1996
Bio
c. 1914 - Unknown
Bio
c. 1951 - Unknown
Bio
Apr 22, 1930 - Nov 19, 1998
Bio
Aug 1, 1940 - Mar 16, 2007
Bio
Mar 22, 1901 - August 1984
Bio
Nov 22, 1960 - Nov 30, 2006
Bio
Jan 8, 1902 - March 1982
Bio
Mar 25, 1913 - Oct 24, 2002
Bio
c. 1963 - Unknown
Bio
Bio
Apr 25, 1866 - Dec 31, 1944
Back to Top