Bertha B Swaim - Charles Swaim family members

Browse Swaim family biographies from Bertha B Swaim through Charles Swaim.

Bertha B Swaim - Charles Swaim

Bio
Apr 19, 1918 - Mar 28, 2002
Bio
Mar 12, 1917 - Jan 26, 2008
Bio
Apr 23, 1895 - August 1985
Bio
Jul 21, 1900 - September 1985
Bio
Jul 16, 1882 - September 1973
Bio
Jan 17, 1902 - Feb 3, 2003
Bio
May 31, 1915 - Aug 27, 2006
Bio
Dec 15, 1920 - May 30, 1989
Bio
Apr 10, 1911 - Nov 6, 1993
Bio
Apr 23, 1904 - February 1976
Bio
Mar 27, 1900 - March 1985
Bio
c. 1957 - Unknown
Bio
Nov 25, 1900 - Aug 31, 1992
Bio
Oct 8, 1880 - November 1972
Bio
Mar 5, 1930 - Feb 18, 2008
Bio
Feb 15, 1922 - Dec 13, 1993
Bio
c. 1958 - Unknown
Bio
Mar 6, 1924 - Feb 28, 2000
Bio
Mar 26, 1928 - Nov 20, 2009
Bio
Apr 19, 1924 - Mar 30, 1994
Bio
Aug 7, 1930 - Feb 26, 2009
Bio
Apr 23, 1946 - Mar 23, 1992
Bio
Aug 28, 1923 - Feb 16, 2011
Bio
Sep 27, 1931 - Oct 23, 1989
Bio
Aug 25, 1924 - Jul 27, 1999
Bio
Feb 25, 1929 - Mar 24, 1994
Bio
Mar 6, 1922 - Dec 23, 2005
Bio
Dec 4, 1926 - Oct 28, 2006
Bio
Feb 15, 1926 - Aug 3, 2003
Bio
Mar 6, 1927 - Jul 27, 1998
Bio
c. 1933 - Unknown
Bio
Apr 7, 1923 - Mar 7, 2005
Bio
Oct 31, 1921 - Feb 8, 2008
Bio
Apr 19, 1931 - Jun 30, 2000
Bio
May 30, 1912 - January 1982
Bio
Aug 13, 1926 - May 25, 2006
Bio
Aug 18, 1941 - March 1987
Bio
Jun 3, 1931 - Jun 28, 2011
Bio
Nov 8, 1927 - Feb 5, 2003
Bio
May 4, 1916 - Oct 26, 1987
Bio
Dec 15, 1907 - Oct 21, 1996
Bio
Jan 23, 1892 - Dec 20, 1987
Bio
c. 1921 - Unknown
Bio
Jun 11, 1891 - January 1974
Bio
Jan 25, 1900 - September 1981
Bio
Jun 13, 1915 - Jul 7, 1999
Bio
c. 1956 - Unknown
Bio
c. 1952 - Unknown
Bio
Feb 13, 1940 - Feb 28, 2003
Bio
Sep 10, 1909 - December 1990
Bio
c. 1945 - Unknown
Bio
Nov 2, 1961 - Oct 9, 2005
Bio
c. 1960 - Unknown
Bio
Jan 8, 1960 - Jul 6, 2011
Bio
c. 1967 - Unknown
Bio
c. 1967 - Unknown
Bio
Sep 30, 1929 - Jul 14, 1997
Bio
Aug 17, 1948 - Jun 28, 1997
Bio
c. 1959 - Unknown
Bio
c. 1944 - Unknown
Bio
c. 1960 - Unknown
Bio
c. 1960 - Unknown
Bio
c. 1945 - Unknown
Bio
Nov 20, 1916 - July 1971
Bio
Feb 6, 1921 - August 1983
Bio
Oct 2, 1884 - March 1982
Bio
Aug 4, 1924 - Nov 5, 2010
Bio
Oct 22, 1920 - November 1987
Bio
May 13, 1934 - Dec 9, 2006
Bio
Sep 12, 1959 - Unknown
Bio
c. 1951 - Unknown
Bio
May 28, 1941 - Sep 17, 2004
Bio
May 20, 1931 - Dec 4, 2003
Bio
c. 1981 - Unknown
Bio
c. 1951 - Unknown
Bio
Dec 31, 1932 - Oct 20, 2003
Bio
Aug 16, 1913 - Sep 5, 2001
Bio
Aug 18, 1922 - Jun 15, 1995
Bio
Sep 13, 1932 - Mar 6, 2009
Bio
Feb 8, 1929 - Aug 12, 2006
Bio
Dec 2, 1915 - Jan 13, 1996
Bio
c. 1979 - Unknown
Bio
c. 1983 - Unknown
Bio
c. 1972 - Unknown
Bio
c. 1968 - Unknown
Bio
Feb 16, 1981 - Jun 16, 1998
Bio
Mar 1, 1968 - Mar 30, 2005
Bio
c. 1988 - Unknown
Bio
Oct 10, 1920 - May 18, 2005
Bio
c. 1975 - Unknown
Bio
Aug 23, 1884 - May 1976
Bio
Feb 3, 1932 - Dec 20, 2008
Bio
Mar 16, 1925 - Jul 8, 1990
Bio
Nov 8, 1913 - November 1984
Bio
Aug 19, 1910 - July 1980
Bio
Nov 17, 1917 - Sep 6, 1987
Bio
Jan 15, 1907 - November 1979
Bio
c. 1920 - Unknown
Bio
Oct 3, 1915 - Mar 21, 1990
Bio
c. 1937 - Unknown
Bio
Feb 3, 1927 - October 1969
Bio
Oct 3, 1928 - June 1987
Bio
Aug 22, 1920 - Feb 25, 1989
Bio
Mar 13, 1912 - July 1985
Bio
Oct 19, 1912 - Dec 23, 1998
Bio
Dec 30, 1922 - Aug 25, 1993
Bio
Dec 17, 1907 - January 1981
Bio
Apr 9, 1925 - Feb 16, 2007
Bio
c. 1915 - Unknown
Bio
Mar 16, 1915 - July 1978
Bio
Sep 26, 1898 - October 1979
Bio
Jan 13, 1915 - January 1985
Bio
c. 1966 - Unknown
Bio
Jun 3, 1914 - Feb 6, 1995
Bio
c. 1980 - Unknown
Bio
c. 1980 - Unknown
Bio
c. 1980 - Unknown
Bio
Dec 1, 1962 - Jul 20, 2007
Bio
Sep 3, 1902 - January 1967
Bio
Oct 26, 1924 - Jan 8, 2001
Bio
c. 1924 - Unknown
Bio
Dec 17, 1926 - Sep 25, 1998
Bio
Feb 20, 1918 - Apr 24, 1999
Bio
c. 1919 - Unknown
Bio
Sep 17, 1919 - Jul 13, 1984
Bio
Apr 17, 1913 - May 14, 1991
Bio
Jan 25, 1900 - February 1971
Bio
Feb 26, 1885 - November 1966
Bio
Jul 29, 1918 - Feb 25, 1989
Bio
May 17, 1892 - February 1971
Bio
Dec 31, 1969 - Oct 13, 1945
Bio
May 8, 1916 - July 1974
Bio
c. 1908 - Unknown
Bio
c. 1971 - Unknown
Bio
c. 1948 - Unknown
Bio
c. 1959 - Unknown
Bio
c. 1954 - Unknown
Bio
c. 1949 - Unknown
Bio
Oct 21, 1944 - May 25, 2007
Bio
Mar 22, 1951 - Aug 31, 1996
Bio
Dec 30, 1924 - Sep 19, 1996
Bio
Jan 14, 1906 - Sep 1, 1997
Bio
Jun 15, 1909 - April 1982
Bio
Nov 24, 1944 - Feb 22, 2011
Bio
Mar 3, 1949 - May 2, 2011
Bio
Sep 24, 1914 - August 1981
Bio
Oct 6, 1906 - June 1989
Bio
Jun 4, 1880 - January 1972
Bio
c. 1966 - Unknown
Bio
c. 1979 - Unknown
Bio
c. 1983 - Unknown
Bio
c. 1951 - Unknown
Bio
c. 1958 - Unknown
Bio
c. 1957 - Unknown
Bio
c. 1958 - Unknown
Bio
Apr 28, 1942 - May 2, 2002
Bio
c. 1967 - Unknown
Bio
Jul 1, 1924 - Aug 24, 1994
Bio
Sep 28, 1922 - Feb 26, 2007
Bio
Jan 19, 1930 - May 30, 2008
Bio
c. 1943 - Unknown
Bio
c. 1959 - Unknown
Bio
Apr 13, 1958 - June 1980
Bio
Apr 10, 1917 - Dec 5, 2000
Bio
Mar 20, 1913 - Apr 13, 1987
Bio
Dec 16, 1909 - Sep 24, 2006
Bio
c. 1960 - Unknown
Bio
Apr 23, 1891 - March 1971
Bio
Mar 8, 1897 - Sep 10, 1988
Bio
Mar 15, 1918 - March 1977
Bio
c. 1918 - Unknown
Bio
c. 1989 - Unknown
Bio
Apr 2, 1910 - Apr 9, 2002
Bio
Jul 31, 1933 - Nov 5, 2005
Bio
c. 1909 - Unknown
Bio
Oct 24, 1909 - Apr 16, 1995
Bio
c. 1914 - Unknown
Bio
Apr 11, 1914 - Jul 30, 1991
Bio
Oct 25, 1930 - Mar 27, 2001
Bio
Nov 18, 1897 - Oct 2, 1995
Bio
c. 1914 - Unknown
Bio
Sep 9, 1914 - Jul 6, 2001
Bio
c. 1943 - Unknown
Bio
c. 1943 - Unknown
Bio
c. 1943 - Unknown
Bio
Dec 28, 1920 - Mar 28, 1996
Bio
c. 1920 - Unknown
Bio
c. 1916 - Unknown
Bio
Dec 28, 1921 - Dec 9, 1998
Bio
Oct 7, 1921 - Aug 27, 1996
Bio
Jul 16, 1934 - Nov 1, 2007
Bio
Aug 11, 1911 - February 1977
Bio
May 9, 1900 - August 1971
Bio
May 18, 1923 - March 1982
Bio
Jun 10, 1921 - February 1977
Bio
Feb 15, 1897 - April 1974
Bio
Jan 3, 1895 - January 1982
Bio
Nov 13, 1912 - July 1980
Bio
Apr 30, 1880 - May 1971
Bio
May 24, 1916 - April 1985
Back to Top