Dorotha J Roark - Edwin H Roark family members

Browse Roark family biographies from Dorotha J Roark through Edwin H Roark.

Dorotha J Roark - Edwin H Roark

Bio
Jun 7, 1928 - Dec 18, 2010 1928 - 2010
Bio
Feb 21, 1918 - May 1986 1918 - 1986
Bio
Mar 9, 1925 - May 3, 1998 1925 - 1998
Bio
c. 1935 - Unknown 1935 - ?
Bio
c. 1958 - Unknown 1958 - ?
Bio
May 2, 1931 - Sep 20, 2005 1931 - 2005
Bio
Oct 20, 1922 - Dec 2, 2004 1922 - 2004
Bio
Oct 29, 1918 - Jul 2, 2007 1918 - 2007
Bio
Aug 6, 1912 - Dec 27, 2000 1912 - 2000
Bio
Jun 4, 1924 - Feb 10, 2005 1924 - 2005
Bio
Oct 27, 1916 - May 28, 2008 1916 - 2008
Bio
Mar 5, 1909 - Dec 19, 1998 1909 - 1998
Bio
Jul 23, 1926 - Feb 22, 2010 1926 - 2010
Bio
Mar 2, 1923 - Mar 7, 1998 1923 - 1998
Bio
c. 1946 - Unknown 1946 - ?
Bio
Apr 23, 1935 - Jan 1, 2002 1935 - 2002
Bio
May 11, 1944 - Mar 24, 2004 1944 - 2004
Bio
Oct 8, 1908 - Apr 16, 1992 1908 - 1992
Bio
Nov 8, 1925 - Jan 26, 1998 1925 - 1998
Bio
Aug 1, 1922 - Jun 29, 2008 1922 - 2008
Bio
Feb 13, 1936 - Apr 5, 1991 1936 - 1991
Bio
Aug 19, 1920 - Feb 19, 1991 1920 - 1991
Bio
Aug 29, 1930 - Nov 15, 2005 1930 - 2005
Bio
c. 1950 - Unknown 1950 - ?
Bio
Mar 7, 1905 - May 8, 2002 1905 - 2002
Bio
May 18, 1908 - Aug 30, 1992 1908 - 1992
Bio
Oct 5, 1905 - Oct 27, 1987 1905 - 1987
Bio
Aug 18, 1918 - October 1984 1918 - 1984
Bio
May 12, 1925 - Jul 17, 1993 1925 - 1993
Bio
Mar 5, 1920 - April 1984 1920 - 1984
Bio
Sep 10, 1914 - August 1987 1914 - 1987
Bio
Mar 11, 1924 - December 1981 1924 - 1981
Bio
Dec 27, 1914 - August 1980 1914 - 1980
Bio
Jul 22, 1905 - March 1981 1905 - 1981
Bio
Aug 22, 1917 - Jun 13, 1996 1917 - 1996
Bio
Feb 22, 1935 - October 1981 1935 - 1981
Bio
Nov 17, 1920 - Sep 23, 2006 1920 - 2006
Bio
Jan 13, 1902 - August 1986 1902 - 1986
Bio
Nov 29, 1897 - December 1980 1897 - 1980
Bio
c. 1924 - Unknown 1924 - ?
Bio
Jan 11, 1924 - Nov 8, 2003 1924 - 2003
Bio
c. 1963 - Unknown 1963 - ?
Bio
c. 1960 - Unknown 1960 - ?
Bio
c. 1962 - Unknown 1962 - ?
Bio
c. 1962 - Unknown 1962 - ?
Bio
c. 1960 - Unknown 1960 - ?
Bio
c. 1962 - Unknown 1962 - ?
Bio
Sep 14, 1921 - Mar 11, 1995 1921 - 1995
Bio
Dec 4, 1933 - April 1982 1933 - 1982
Bio
Jul 4, 1924 - Dec 22, 2001 1924 - 2001
Bio
Mar 4, 1923 - February 1976 1923 - 1976
Bio
Oct 1, 1888 - June 1964 1888 - 1964
Bio
c. 1933 - Unknown 1933 - ?
Bio
Feb 16, 1918 - Aug 8, 1988 1918 - 1988
Bio
Jun 8, 1894 - February 1983 1894 - 1983
Bio
Dec 19, 1940 - April 1981 1940 - 1981
Bio
Apr 1, 1892 - Feb 15, 1967 1892 - 1967
Bio
Feb 18, 1931 - June 1979 1931 - 1979
Bio
Jul 28, 1882 - Jul 15, 1973 1882 - 1973
Bio
Jun 22, 1896 - February 1975 1896 - 1975
Bio
c. 1913 - Unknown 1913 - ?
Bio
Sep 27, 1913 - December 1980 1913 - 1980
Bio
Sep 17, 1983 - March 1992 1983 - 1992
Bio
Dec 22, 1969 - Aug 7, 2002 1969 - 2002
Bio
c. 1943 - Unknown 1943 - ?
Bio
Dec 25, 1929 - Jun 21, 1995 1929 - 1995
Bio
Aug 11, 1894 - Sep 29, 1989 1894 - 1989
Bio
Jun 1, 1934 - Jan 15, 1990 1934 - 1990
Bio
Nov 17, 1922 - April 1964 1922 - 1964
Bio
Dec 25, 1882 - June 1967 1882 - 1967
Bio
May 16, 1906 - May 1983 1906 - 1983
Bio
Jul 8, 1930 - Nov 15, 1989 1930 - 1989
Bio
c. 1957 - Unknown 1957 - ?
Bio
c. 1948 - Unknown 1948 - ?
Bio
Jun 15, 1911 - May 29, 1996 1911 - 1996
Bio
May 18, 1969 - March 1991 1969 - 1991
Bio
c. 1907 - Unknown 1907 - ?
Bio
Jan 30, 1909 - May 25, 2004 1909 - 2004
Bio
c. 1959 - Unknown 1959 - ?
Bio
c. 1958 - Unknown 1958 - ?
Bio
c. 1935 - Unknown 1935 - ?
Bio
Nov 30, 1968 - Oct 15, 1987 1968 - 1987
Bio
Nov 13, 1936 - Apr 12, 1997 1936 - 1997
Bio
c. 1917 - Unknown 1917 - ?
Bio
Oct 22, 1917 - Mar 19, 2007 1917 - 2007
Bio
Nov 10, 1925 - Jul 6, 2002 1925 - 2002
Bio
c. 1926 - Unknown 1926 - ?
Bio
Feb 27, 1917 - Sep 11, 2001 1917 - 2001
Bio
c. 1961 - Unknown 1961 - ?
Bio
c. 1960 - Unknown 1960 - ?
Bio
c. 1961 - Unknown 1961 - ?
Bio
c. 1935 - Unknown 1935 - ?
Bio
Mar 20, 1941 - Nov 2, 2001 1941 - 2001
Bio
c. 1923 - Unknown 1923 - ?
Bio
c. 1927 - Unknown 1927 - ?
Bio
Oct 27, 1927 - September 1968 1927 - 1968
Bio
Dec 16, 1947 - July 1980 1947 - 1980
Bio
Jan 10, 1921 - July 1986 1921 - 1986
Bio
May 23, 1902 - June 1973 1902 - 1973
Bio
Jan 24, 1923 - November 1979 1923 - 1979
Bio
c. 1924 - Unknown 1924 - ?
Bio
Oct 21, 1924 - July 1983 1924 - 1983
Bio
Sep 2, 1923 - Jul 7, 1990 1923 - 1990
Bio
Dec 28, 1916 - June 1975 1916 - 1975
Bio
Oct 18, 1929 - February 1974 1929 - 1974
Bio
Jun 18, 1912 - January 1993 1912 - 1993
Bio
Mar 20, 1907 - April 1984 1907 - 1984
Bio
Sep 11, 1901 - Jun 12, 1989 1901 - 1989
Bio
Jun 5, 1896 - December 1973 1896 - 1973
Bio
Feb 9, 1884 - May 1968 1884 - 1968
Bio
Dec 15, 1895 - September 1972 1895 - 1972
Bio
Jul 15, 1907 - July 1984 1907 - 1984
Bio
Oct 14, 1895 - September 1968 1895 - 1968
Bio
Nov 5, 1900 - Aug 5, 1990 1900 - 1990
Bio
Jun 2, 1918 - Dec 25, 2001 1918 - 2001
Bio
Mar 19, 1938 - Nov 9, 2001 1938 - 2001
Bio
Oct 14, 1900 - Nov 24, 1990 1900 - 1990
Bio
Nov 17, 1940 - Jun 5, 2005 1940 - 2005
Bio
Jul 8, 1893 - March 1963 1893 - 1963
Bio
Apr 6, 1896 - August 1974 1896 - 1974
Bio
c. 1972 - Unknown 1972 - ?
Bio
Aug 7, 1906 - October 1976 1906 - 1976
Bio
Oct 3, 1912 - Apr 19, 2006 1912 - 2006
Bio
May 15, 1912 - January 1993 1912 - 1993
Bio
c. 1921 - Unknown 1921 - ?
Bio
Jun 17, 1901 - Sep 9, 1995 1901 - 1995
Bio
Oct 22, 1952 - Apr 16, 1998 1952 - 1998
Bio
Nov 15, 1885 - August 1967 1885 - 1967
Bio
Jan 15, 1902 - June 1970 1902 - 1970
Bio
Oct 18, 1910 - Nov 5, 1988 1910 - 1988
Bio
Mar 3, 1921 - Apr 13, 1995 1921 - 1995
Bio
Oct 25, 1894 - March 1979 1894 - 1979
Bio
Dec 9, 1907 - March 1986 1907 - 1986
Bio
c. 1925 - Unknown 1925 - ?
Bio
May 28, 1930 - Dec 21, 1997 1930 - 1997
Bio
Apr 14, 1904 - Jul 9, 1994 1904 - 1994
Bio
Dec 13, 1913 - Nov 29, 1992 1913 - 1992
Bio
Dec 21, 1916 - Aug 27, 1992 1916 - 1992
Bio
Jun 12, 1929 - Jun 1, 2006 1929 - 2006
Bio
Nov 7, 1920 - Feb 15, 2000 1920 - 2000
Bio
Apr 8, 1901 - Oct 2, 1994 1901 - 1994
Bio
Apr 19, 1919 - Jan 27, 2001 1919 - 2001
Bio
1844 - 1883 1844 - 1883
Bio
Oct 25, 1894 - August 1986 1894 - 1986
Bio
Apr 20, 1911 - Dec 16, 1994 1911 - 1994
Bio
Jun 21, 1897 - November 1986 1897 - 1986
Bio
Jan 31, 1895 - July 1986 1895 - 1986
Bio
May 6, 1920 - Feb 15, 1998 1920 - 1998
Bio
May 20, 1917 - Jan 27, 1988 1917 - 1988
Bio
Sep 2, 1909 - Mar 3, 2006 1909 - 2006
Bio
Aug 7, 1901 - April 1972 1901 - 1972
Bio
Nov 19, 1912 - Nov 6, 2003 1912 - 2003
Bio
Apr 7, 1933 - May 19, 2011 1933 - 2011
Bio
Oct 4, 1921 - Apr 23, 1995 1921 - 1995
Bio
Sep 7, 1955 - Feb 6, 2009 1955 - 2009
Bio
Nov 10, 1931 - Apr 16, 1993 1931 - 1993
Bio
Dec 14, 1927 - Jun 18, 2004 1927 - 2004
Bio
Aug 3, 1919 - Nov 28, 1996 1919 - 1996
Bio
Aug 15, 1923 - Dec 11, 2001 1923 - 2001
Bio
Nov 17, 1900 - June 1978 1900 - 1978
Bio
Oct 12, 1890 - July 1986 1890 - 1986
Bio
Oct 5, 1904 - March 1972 1904 - 1972
Bio
Feb 1, 1895 - July 1985 1895 - 1985
Bio
Dec 13, 1916 - November 1975 1916 - 1975
Bio
Jun 28, 1917 - Mar 14, 1997 1917 - 1997
Bio
Apr 18, 1912 - Sep 18, 2003 1912 - 2003
Bio
Sep 17, 1914 - September 1973 1914 - 1973
Bio
Nov 6, 1908 - September 1977 1908 - 1977
Bio
Dec 30, 1917 - March 1993 1917 - 1993
Bio
c. 1924 - Unknown 1924 - ?
Bio
Nov 8, 1924 - May 24, 2000 1924 - 2000
Bio
c. 1912 - Unknown 1912 - ?
Bio
Apr 12, 1946 - May 19, 1999 1946 - 1999
Bio
Aug 21, 1918 - Aug 31, 1989 1918 - 1989
Bio
May 29, 1919 - Mar 7, 1998 1919 - 1998
Bio
c. 1924 - Unknown 1924 - ?
Bio
Feb 13, 1944 - Aug 18, 2007 1944 - 2007
Bio
Jun 17, 1943 - Aug 14, 2003 1943 - 2003
Bio
Apr 14, 1925 - Oct 19, 2000 1925 - 2000
Bio
Jul 21, 1962 - Dec 14, 1996 1962 - 1996
Bio
c. 1906 - Unknown 1906 - ?
Bio
Oct 28, 1906 - May 26, 1944 1906 - 1944
Bio
Apr 23, 1915 - Dec 13, 2009 1915 - 2009
Bio
Apr 10, 1898 - January 1960 1898 - 1960
Bio
Apr 1, 1892 - February 1959 1892 - 1959
Bio
Jul 20, 1902 - May 1965 1902 - 1965
Bio
Dec 26, 1878 - April 1967 1878 - 1967
Bio
Oct 28, 1912 - October 1980 1912 - 1980
Bio
Oct 27, 1900 - October 1978 1900 - 1978
Bio
Feb 20, 1911 - April 1982 1911 - 1982
Bio
Jun 9, 1900 - November 1979 1900 - 1979
Bio
Jan 26, 1880 - November 1968 1880 - 1968
Bio
Aug 29, 1887 - January 1966 1887 - 1966
Bio
Sep 1, 1887 - March 1976 1887 - 1976
Bio
Mar 14, 1929 - May 17, 2009 1929 - 2009
Bio
Nov 22, 1927 - Dec 15, 1972 1927 - 1972
Bio
Jun 3, 1951 - Feb 10, 1976 1951 - 1976
Bio
c. 1969 - Unknown 1969 - ?
Bio
c. 1960 - Unknown 1960 - ?
Bio
c. 1914 - Unknown 1914 - ?
Back to Top